Witamy Państwa na stronie Kancelarii – Praga.pl. Nasza specjalność to sprawy spadkowe.

Nasza wiedza jest jak u wszystkich liczących się kancelarii bezkonkurencyjna. To co nas wyróżnia to dostępność i prosty język. Do nas możecie Państwo zawsze zadzwonić lub napisać maila i uzyskacie potrzebne informacje. Jeśli potrzebujecie się spotkać z osobą nadzorującą Państwa sprawę i coś wyjaśnić lub dopytać możecie zadzwonić i  umówić się w dogodnym terminie. Najważniejsze abyście Państwo wiedzieli na czym stoicie, w jakim punkcie się znajdujecie i co dalej robimy.

Kancelarię reprezentują:

adwokat: Monika Krajewska – Budziak

zachowek, dział spadku, podział majątku

radca prawny: Marcin Budziak

zachowek, dział spadku, podział majątku

Przez ostatnie 20 lat naszej praktyki skupialiśmy się na sprawach spadkowych.

Sprawy spadkowe są wiodącą gałęzią prawa w naszej praktyce jakkolwiek nie jedyną.

Poniżej zajawki artykułów, omawiające sprawy spadkowe i nie tylko, którymi się zajmujemy w naszej kancelarii. Nasze artykuły są esencją tematu, dlatego zwykle każde zawarte w artykule zdanie ma znaczenie. Prosimy je czytać z należytym skupieniem. Wiemy, że to nie jest łatwe, niemniej im uważniej przeczytacie Państwo interesujący Was temat tym więcej z niego wyniesiecie. W razie czego jesteśmy do dyspozycji. Miłej lektury!

Czym jest zachowek?

Ile wynosi? Po kim się należy? Komu należy się zachowek? W jakim czasie muszę go dochodzić? O tym wszystkim w naszym podstawowym artykule o zachowku. W innych artykułach znajdziesz kwestie bardziej szczegółowe związane z zachowkiem. Jeśli czegoś nie znajdziesz lub nie zrozumiesz przyjdź do nas na poradę.

Jak sporządzić testament?

Artykuł podpowiada w jaki sposób sporządzić testament oraz od czego zależy jego ważność. Omawiamy w nim także jak napisać testament aby zawarte w nim rozrządzenia były skuteczne.  Skrótowo opisujemy w jakich formach można sporządzić testament.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to dokonywany przez komornika sądowego spis przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych, ze wskazaniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz spis długów spadkowych ze wskazaniem wysokości każdego z nich. W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Do czego w praktyce może nam się przydać? Jak skorzystać z tej instytucji?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Jak w praktyce wykorzystać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci? Jakie są konsekwencje dyspozycji na wypadek śmierci dla spadkobierców? Czy dyspozycja wkładem wpływa na zakres odpowiedzialności wobec wierzycieli spadkodawcy? Czy dyspozycja ta wpływa na odpowiedzialność wobec osoby uprawnionej do zachowku?

Zaliczanie darowizn na spadek

Niniejszy artykuł powstał w wyniku wątpliwości naszych klientów związanych z obowiązkiem zaliczania przy podziale majątku spadkowego darowizn otrzymanych za życia spadkodawcy (ojca, matki i in.). Omawiam w nim wszystkie kwestie związane z obowiązkiem zaliczenia w trakcie postępowania o podział na należny udział tego co dostaliśmy w darowiźnie. Wskazuje także na możliwości zapobieżenia takiemu zaliczeniu. Artykuł porusza także inne kwestie związane z działem spadku i darowiznami za życia.

Dział spadku

Dział spadku stanowi rozdysponowanie składnikami masy spadkowej pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. Na dział spadku składają się wyłącznie aktywa, nie dzielimy długów. Poznaj kilka ważnych informacji o dziale spadku, a potem wpadnij do nas… A my pomożemy to zrobić jak trzeba.

Dziedziczenie ustawowe. Sprawy spadkowe

Dziedziczenie ustawowe w świetle Kodeksu Cywilnego z przystępnym komentarzem specjalisty w zakresie prawa spadkowego. Spadkobranie z ustawy to najczęstszy sposób wejścia w prawa majątkowe zmarłego. Warto o nim wiedzieć więcej zwłaszcza gdy do dziedziczenia dochodzą dalsi krewni spadkodawcy.

Zachowek a podatek od spadków i darowizn

Nie wiesz czy płaci się czy się nie płaci podatku od zachowku. Sprawdź jak wszystkie zagadnienia związane z podatkiem od zachowku wyglądają z perspektywy prawa.

Podział majątku dorobkowego

Przekrojowo przedstawiam jak podział majątku przebiega przed sądem. Jakie są jego etapy, co na poszczególnych etapach sądowego podziału majątku należy zrobić. Omawiam różne kwestie wpadkowe, które zdarzają się przy podziale. Temat podziału majątku jest bardzo obszerny ale ktoś kto ma w perspektywie ów podział powinien koniecznie zapoznać się z tym artykułem.

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Obdarowani najczęściej wiedzą, że są odpowiedzialni za zachowek. Nie znają jednak najczęściej zasad tej odpowiedzialności. Jak więc wygląd odpowiedzialność obdarowanych za zachowek. Jakie są jej granice, jakie ograniczenia. Wreszcie czy jako obdarowany można się bronić przed zapłatą zachowku i w jaki sposób? Sprawy spadkowe to jest to na czym się znamy i czym się zajmujemy od 20 lat.

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku, zniesieniu współwłasności, dziale spadku

Zniesienie współwłasności czy dział spadku często dotyka problemu rozliczenia nakładów jakie poczynił jeden ze współwłaścicieli. Chce on najczęściej aby sąd rozliczył ten nakład w taki sposób aby inna osoba nie została wzbogacona jego kosztem. W jaki sposób rozliczyć te nakłady?

Odrzucenie spadku a zachowek

Często nasi klienci przychodzą poradzić się w kwestii odrzucenia spadku. Pytają o termin i formę. Powodem jest oczywiście zadłużenie spadku a czasami zwiększenie zachowku dla małoletniego.  Musimy się zastanowić nad tą czynnością. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wywołuje różne skutki. Ma także swój wpływ na zachowek. Głównym skutkiem oświadczenia jest  przyjęcie …

Od kogo dochodzić zapłaty zachowku?

Od kogo dochodzić zachowku? Wbrew pozorom trzeba o tym wiedzieć albowiem pozywając niewłaściwą osobę możemy narazić się na przegraną. Nie zawsze ten, kto wydaje się osobą zobowiązaną zawsze nią jest. Czasami trzeba przed sądem wykazać pewne okoliczności, które nie przychodzą nam do głowy. Prawidłowe oznaczenie pozwanego w pozwie o zachowek jest więc kluczową czynnością.

Prawo spadkobiercy testamentowego do zachowku

Jeśli odziedziczyłeś spadek, w którym niewiele jest to czy masz prawo do zachowku? W jakiej sytuacji? Od kogo? Co musisz wykazać? Poczytaj kiedy spadkobiercy testamentowemu należy się zachowek.

Jak skutecznie wydziedziczyć?

Chcesz najbliższych pozbawić prawa do majątku po twojej śmierci? Zobacz jak to zrobić skutecznie. Zobacz czym jest wydziedziczenie i czy w twojej sytuacji będzie ono najwłaściwszym sposobem na pozbawienie twoich najbliższych jakiegokolwiek majątku po tobie. A może są inne na to sposoby?

Jak nie zapłacić zachowku?

Myślisz, że grozi ci w przyszłości zapłata zachowku? A może już zostałeś pozwany o zachowek? Zastanawiasz się czy możesz ograniczyć zachowek albo najlepiej nie zapłacić zachowku wcale.. Poczytaj co dają ci przepisy prawa. Jak z nich skorzystać. Jeśli sobie nie poradzisz skorzystaj z usług prawnika, niekoniecznie u nas.

Wyższy zachowek dla trwale niezdolnych do pracy

Dla osób trwale niezdolnych do pracy należy się wyższy zachowek. Mogą one otrzymać zamiast ½ należnego im udziału 2/3 tego udziału. Jak jednak wykazać tą okoliczność? Czy powinieneś o czymś wiedzieć? Sprawdź i zobacz na jakich zasadach uzyskuje się wyższy zachowek.

W jaki sposób można otrzymać zachowek?

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że zachowek można otrzymać w różnej postaci i nie tyko po śmierci spadkodawcy. Oczywiście roszczenie o zachowek aktualizuje się dopiero po śmierci spadkodawcy jednak na ukształtowanie roszczenia o zachowek mają wpływ różne zdarzenia sprzed śmierci spadkodawcy. I nie chodzi tu tylko  to o sporządzenie testamentu.

Od kiedy należą się odsetki od zachowku?

Odsetki od zachowku mogą powiększyć wysokość roszczenia. Kiedy więc można zacząć je naliczać? Od wezwania? Czy może dopiero od wytoczenia sprawy o zachowek? Aby roszczenie o zapłatę zachowku powiększyć o odsetki musimy to zrobić skutecznie. Sprawy spadkowe to wiodąca dziedzina naszej kancelarii.

Odrzucenie spadku: kiedy należy to zrobić?

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza? To pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć stając się potencjalnym dziedzicem spadku z długami. Wszystko bowiem zależy jakie są to długi i jaka jest wartość samego spadku. Jeszcze inaczej o odrzuceniu spadku tutaj.

Podważanie ważności testamentu

Kiedy testament jest nieważny? Zobaczcie jak podważać testament aby miało to szanse powodzenia. Podważanie testamentu musi zostać przeprowadzone zarówno przez pryzmat Kodeksu Cywilnego jak i przepisów postępowania cywilnego i zasad wynikających z ciężaru dowodu.

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza samo w sobie nie zabezpiecza przed wyższą odpowiedzialnością za długi spadkowe. Niezbędne jest podjęcie szeregu działań. O przynajmniej tych podstawowych w niniejszym artykule.

Zrzeczenie się zachowku

Umowa o zrzeczenie się spadku jest jak najbardziej dopuszczalna ale do niedawna sądzono, że nie można zawrzeć umowy o zrzeczenie się zachowku. Tymczasem nowsze orzecznictwo dopuszcza taką możliwość. Zwykle umowa o zrzeczeniu się zachowku będzie rzadkością i może się zdarzyć nawet, że notariusz odmówi wykonania tej czynności wówczas możecie wskazać mu na to orzecznictwo wskazane w niniejszym artykule a w ostateczności złożyć na niego skargę.

Wykaz inwentarza. Sprawy spadkowe

Wykaz inwentarza to prywatny dokument służący ustaleniu wartości masy spadkowej na potrzeby realizacji ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe (odpowiedzialności z dobrodziejstwem inwentarza). Do dnia 18.10.2015 roku stan majątku spadkowego ustalany był tylko odpłatnie głównie przez komornika w postaci spisu inwentarza. Obecnie możemy zrobić to sami poprzez wykaz inwentarza. Są jednak sytuacje, że wykaz inwentarza nie będzie wystarczający. Sprawy spadkowe to nasza dziedzina, w której się specjalizujemy.

Zabezpieczenie spadku

Spadek zabezpiecza się, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego naruszenia w szczególności poprzez: usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu. Wniosek o zabezpieczenie może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy…. Zobaczcie nieco więcej o zabezpieczeniu spadku.

Niegodność dziedziczenia. Sprawy spadkowe

Kodeks cywilny przewiduje, iż osoby, które są spadkobiercami na podstawie czy to ustawy czy testamentu mogą w określonych sytuacjach nie odziedziczyć spadku. Kiedy tak się dzieje? Otóż wówczas gdy  sąd uzna takiego spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia. Za niegodnego dziedziczenia może zaś być uznany ten spadkobierca, który: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności…

Odpowiedzialność spadkobiercy do stanu czynnego spadku w praktyce

Co należy zrobić na etapie dochodzenia przez wierzycieli spadkodawcy swoich należności aby ograniczyć odpowiedzialność do stanu czynnego spadku? Jakie są typowe sytuacje i jak należy się w nich zachować aby ograniczenie odpowiedzialności było skuteczne? Odpowiedź w niniejszym artykule… W razie dalszych wątpliwości zapraszam do komentarzy lub kontaktu z kancelarią.. tel. 693 445 280

Odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS. Sprawy spadkowe

Jak wygląda odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS? Jakie zarzuty możemy skutecznie postawić w odwołaniu od decyzji ZUS a jakie decyzje nie będą skuteczne? Jak jeszcze można się bronić przed odpowiedzialnością z tytułu składek ZUS? Podstawowe informacje przedstawione w prosty sposób.

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Konkubent, który został powołany do dziedziczenia lub za życia otrzymał określone przysporzenia, które mogą być traktowane jak darowizny może zostać pozwany o zapłatę zachowku. Artykuł przedstawia zasady tej odpowiedzialności i możliwe sposoby obrony.

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje

Zapis zwykły to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na określoną osobę obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby wskazanej w testamencie. Spadkodawca przeznacza tej osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego. Artykuł omawia wszystkie istotne dla zapisu zwykłego zagadnienia. Omawiam takie kwestie jak: sposób ustanowienia zapisu, osoby odpowiedzialne za wykonanie zapisu, ograniczenia w odpowiedzialności za zapis, przedmiot zapisu, przedawnienie zapisu i inne kwestie.

Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za zapisy

Kodeks cywilny przewiduje określone przypadki, w których osoba zobowiązana do wykonania zapisu (najczęściej spadkobierca, rzadziej zapisobierca windykacyjny) może żądać zmniejszenia zapisu lub całkowitego jego wyeliminowania. W niniejszym artykule omawiam w jakich sytuacjach spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny może żądać zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania wykonania zapisów testamentowych zwykłych. Omówiona zostaje możliwa obrona przed zapisami.

Europejskie prawo spadkowe. Rozporządzenie Nr 650/2012

Postępowanie spadkowe po osobach mających różne obywatelstwa, różne od obywatelstwa miejsca zamieszkania i sporządzające swoje testamenty (rozporządzenia na wypadek śmierci) w oparciu o różne porządki prawne. Artykuł ma na celu ułatwienie odpowiedzi na pytanie ja/2012ki sąd i jakie prawo powinien zastosować w przypadku osób mieszkających w różnych krajach Europy, mających różne obywatelstwa, dokonujących różnych wyborów.

Testament zapisowy

Czym jest testament zapisowy? Wyjaśniamy prawidłową wykładnię art. 961 KC stanowiącego: Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. 

Dziedziczenie gospodarstw rolnych a Wyrok TK z 31.01.2001 r.

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 31 stycznia 2001r. (P 4/99 ) ustanowił odmienną regulację dotyczącą dziedziczenia gospodarstw rolnych. Inaczej są traktowane spadki otwarte przed dniem 14 lutego 2001 roku i spadki otwarte od dnia 14 lutego 2001r.

Na czym polega zbycie spadku?

Umowa zbycia spadku może zostać zawarta po śmierci spadkodawcy. Może ona przybrać formę umowy  sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do zbycia spadku. Dzięki takiej umowie spadkobierca przenosi na inną osobę ogół wszystkich praw i obowiązków wynikających ze spadkobrania.

Czym jest roszczenie o ochronę dziedziczenia z art. 1029 KC?

Roszczenie o ochronę dziedziczenia ma na celu ochronę spadkobiercy w sytuacji, w której osoba trzecia włada spadkiem lub poszczególnymi przedmiotami do niego należącymi jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest. Poprzez wytoczenie roszczenia rzekomy spadkobierca jest zobowiązany do wydania spadku lub tych przedmiotów. 

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza?

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Co należy zrobić aby tak się stało dowiesz się z niniejszego artykułu.

____________________________________________

Oczywiście to tylko przykładowe artykuły z zakresu prawa spadkowego (i nie tylko), które zamieściliśmy w zakładce porady i artykuły … Zapraszamy do wyszukania interesujących Państwa innych kwestii, którymi się zajmujemy przez naszą wyszukiwarkę w bloku po lewej stronie. Jakkolwiek nie o wszystkim czym się zajmujemy piszemy to w zasadzie z większością zagadnień związanych ze sprawami spadkowymi spotkaliśmy się w naszej praktyce.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.

Ponadto istnieje także możliwość umówienia się na wizytę w soboty.

Odwiedź nas na facebook`u oraz na tweaterz`e. Zapraszamy też na naszą biznesową stronę na google oraz na Pintereście a także LinkedIn. Jesteśmy laureatem ORŁY PRAWA z oceną 8.9. 

ZAPRASZAMY!

4 thoughts on “KANCELARIA”

 1. I am not offering you SEO, neither PPC.
  This is something completely different.
  Just send us keywords of your interest and your website banner instantly appears number one on Google and Bing search results without Pay Per Click charges.
  Let me show you how it works and you will be pleasantly surprised by the results.I am not offering you SEO, neither PPC.
  This is something completely different.
  Just send us keywords of your interest and your website banner instantly appears number one on Google and Bing search results without Pay Per Click charges.
  Let me show you how it works and you will be pleasantly surprised by the results.

 2. I am not offering you SEO, neither PPC.
  It’s something completely different.
  Just send me keywords of your interest and I’ll give you traffic guarantees on each of them.
  Let me demonstrate how it works and you will be surprised by the results.I am not offering you SEO, neither PPC.
  This is something completely different.
  Just send us keywords of your interest and your website banner instantly appears number one on Google and Bing search results without Pay Per Click charges.
  Let me show you how it works and you will be pleasantly surprised by the results.

 3. Artykuł to jak szklany labirynt wiedzy, gdzie każda ściana reprezentuje nową ideę, a czytelnik z fascynacją i ciekawością podąża za światłem pośród tego intelektualnego krajobrazu.

 4. I am not offering you SEO, neither PPC.
  It’s something completely different.
  Just send me keywords of your interest and I’ll give you traffic guarantees on each of them.
  Let me demonstrate how it works and you will be surprised by the results.I am not offering you SEO, neither PPC.
  This is something completely different.
  Just send us keywords of your interest and your website banner instantly appears number one on Google and Bing search results without Pay Per Click charges.
  Let me show you how it works and you will be pleasantly surprised by the results.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top