Ograniczenie zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego

Wstęp. W niniejszym artykule przedstawię cele i funkcje zachowku na jakie zwraca uwagę Sąd Najwyższy i sądy powszechne w swoich orzeczeniach. Artykuł ten ma na celu dostarczyć argumentów dla domagających się zachowku a przeciwko pozwanym domagającym się oddalenia powództwa o zachowek. Mówimy o pozwanych domagający się oddalenia pozwu o zachowek z odwołaniem się do zasad […]

Ograniczenie zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego Read More »

Odwołanie darowizny. Kiedy i w jaki sposób można odwołać darowiznę?

WSTĘP W niniejszym artykule omówię: w jakich wypadkach możliwe jest odwołanie darowizny jak to należy zrobić aby było to skuteczne w jakim terminie należy to zrobić Odwołanie darowizny jest istotne z perspektywy prawa spadkowego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze: Przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę. Aby więc obliczyć zachowek należy

Odwołanie darowizny. Kiedy i w jaki sposób można odwołać darowiznę? Read More »

postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku) od 15.11.2023 roku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (postępowanie spadkowe) od 15.11.2023 roku Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (popularnie zwane postępowaniem spadkowym) ma na celu ustalenie spadkobierców i wysokości ich udziałów w spadku. Od dnia 15 listopada 2023 roku przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) regulujące tę kwestię zmieniły się. Poniżej omówię jak aktualnie wygląda postępowanie spadkowe bez analizy

Postępowanie spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku) od 15.11.2023 roku Read More »

odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku przez dziecko. Nowe zasady od 15.11.2023 roku

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka wydaje zasadniczo sąd rodzinny. Sądem rodzinnym jest wydział rodzinny i nieletnich odpowiedniego sądu rejonowego. Jest to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest także decyzja o prostym przyjęciu spadku

Odrzucenie spadku przez dziecko. Nowe zasady od 15.11.2023 roku Read More »

Temida 11

Niegodność dziedziczenia. Uznanie za niegodnego dziedziczenia – aktualizacja 2023

Uznanie za niegodnego dziedziczenia Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje, iż osoby, które są spadkobiercami na podstawie czy to ustawy czy testamentu mogą w określonych sytuacjach nie odziedziczyć spadku. Kiedy tak się dzieje? Otóż wówczas gdy  sąd uzna takiego spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia. Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Za niegodnego

Niegodność dziedziczenia. Uznanie za niegodnego dziedziczenia – aktualizacja 2023 Read More »

Polecenie testamentowe – kto może zostać nim obciążony a kto może żądać jego wykonania?

1. Czym jest polecenie testamentowe? Poleceniem testamentowym nazywamy rozrządzenie testamentowe, które nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek  oznaczonego działania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiek wierzycielem. Polecenie charakteryzuje się tym, że jest dokonywane osobiście przez spadkodawcę w testamencie. W przeciwieństwie do zapisu, polecenie nie tworzy stosunku zobowiązaniowego. Wskazać należy, iż w chwili otwarcia spadku powstaje stosunek

Polecenie testamentowe – kto może zostać nim obciążony a kto może żądać jego wykonania? Read More »

FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzinna

W dniu 26 stycznia 2023 r. została uchwalona ustawa o fundacji rodzinnej (dalej także: fundacja), która weszła w życie w dniu 22 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326). Cel ustanowienia fundacji rodzinnej Jak dowiadujemy się z uzasadnienia do projektu ustawy celem jej ustanowienia było wprowadzenie instrumentu zapewniającego ochronę przed podziałem (rozdrobnieniem) majątku

Fundacja rodzinna Read More »

dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek na subkoncie w ZUS

Dziedziczenie składek na subkoncie w ZUS W niniejszym artykule przedstawię instytucję dziedziczenia składek posiadanych na subkoncie w ZUS. Aby jednak to zrozumieć przedstawię czym jest subkonto w ZUS, skąd się wzięło i co na nim jest. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) czym są? W latach 1998/1999 przeprowadzono reformę emerytalną, która wprowadziła obowiązek odkładania części składki na

Dziedziczenie składek na subkoncie w ZUS Read More »

informacja o rachunkach bankowych zmarłego

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego? Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR)

Jak uzyskać informację o rachunkach/kontach bankowych zmarłego? Omówienie nowej instytucji wprowadzonej w 2017 roku do prawa bankowego pozwalającej spadkobiercom uzyskanie zbiorczej informacji o rachunkach/kontach bankowych zmarłego. Spadkobierca może uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego i saldzie na tych rachunkach bez sporządzania spisu inwentarza.

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego? Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR) Read More »

Testament za granicą i jego ważność

Testament zagraniczny i jego ważność pod względem formy

Wprowadzenie do Konwencji haskiej z 1961 r. dot. formy testamentów Zdarza się, że testament, którym spadkodawca kogoś powołał do spadku sporządzony został za granicą RP (testament zagraniczny).  I zdarza się, że w świetle polskiego Kodeksu Cywilnego nie spełnia on wymogów co do formy. Mankament ten nie pozwala uznać go za ważny testament w Polsce. Np.

Testament zagraniczny i jego ważność pod względem formy Read More »

zapis testamentowy zwykły

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy kształtuje się różnie w zależności od stanu faktycznego. Przeanalizujemy występujące w przepisach Kodeksu cywilnego ograniczenia lub wyłączenia tej odpowiedzialności. Zmniejszenie lub wyłączenie obowiązku wykonania zapisu zwykłego Co do zasady spadkobierca obciążony zapisem jest zobowiązany go wykonać. Ogólnie o zapisach piszemy tutaj. Kodeks cywilny przewiduje określone przypadki, w

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy Read More »

odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek W niniejszym artykule omówię odpowiedzialność konkubenta za zachowek. Odpowiedzialność ta może wchodzić w grę w sytuacji: powołania konkubenta  do spadku w testamencie (dziedziczenia) otrzymania przez konkubenta darowizny za życia spadkodawcy zarówno dziedziczenia jak i otrzymania przez konkubenta darowizn od spadkodawcy Ad. 1. Odpowiedzialność konkubenta za zachowek w przypadku dziedziczenia Jako spadkobierca

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek Read More »

odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Podstawą prawną, która stanowi o odpowiedzialności osób obdarowanych przez spadkodawcę za zachowek jest art. 1000 Kodeksu cywilnego (KC). Kwestie poboczne odnoszące się do odpowiedzialności obdarowanych za zachowek znajdują się także w innych przepisach KC. Przepis art. 1000 KC stanowi: §1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Read More »

ochrona dziedziczenia

Czym jest roszczenie o ochronę dziedziczenia z art. 1029 KC?

1. Na czym polega roszczenie o ochronę dziedziczenia ? Roszczenie o ochronę dziedziczenia ma na celu ochronę spadkobiercy w sytuacji, w której osoba trzecia włada spadkiem lub poszczególnymi przedmiotami do niego należącymi jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest. Poprzez wytoczenie roszczenia rzekomy spadkobierca jest zobowiązany do wydania spadku lub tych przedmiotów. Roszczenie takie będzie uzasadnione

Czym jest roszczenie o ochronę dziedziczenia z art. 1029 KC? Read More »

zbycie spadku

Na czym polega zbycie spadku?

Na czym polega zbycie spadku? 1. Czym jest umowa o zbycie spadku? Jedną z umów dotyczących spadku jest umowa zbycia spadku, która może zostać zawarta po śmierci spadkodawcy. Może ona przybrać formę umowy  sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do zbycia spadku. Dzięki takiej umowie spadkobierca przenosi na inną osobę ogół wszystkich praw i

Na czym polega zbycie spadku? Read More »

dziedziczenie gospodarstw rolnych

Dziedziczenie gospodarstw rolnych po 14.01.2001 r.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych a Wyrok TK z 31.01.2001 r., P 4/99 – czyli jak tratować spadki otwarte od dnia 14.01.2001r. ? Przykłady stanów faktycznych. Wiele wątpliwości mogą budzić regulacje, dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Zaskakujący jest fakt, iż Ustawodawca w przepisach Kodeksu Cywilnego wyodrębnił składnik masy spadkowej, jakim jest gospodarstwo rolne, obejmujące grunty rolne o powierzchni

Dziedziczenie gospodarstw rolnych po 14.01.2001 r. Read More »

jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament? Jak sporządzić testament? To pytanie często zadają sobie nasi klienci zastanawiając się jak najlepiej dokonać rozrządzenia na wypadek śmierci. Pytanie dotyczy często formy testamentu jak i jego treści. 1. Czym jest testament ?  Testament jest pewnego rodzaju dokumentem, w którym spadkodawca powołuje do spadku wyznaczone przez siebie osoby.  W związku ze sporządzeniem

Jak sporządzić testament? Read More »

spłata wierzycieli spadkowych

Spłata wierzycieli spadkowych

Spłata wierzycieli spadkowych przez spadkobiercę Kodeks cywilny nie określa precyzyjnie spłaty wierzycieli spadkowych. Nie doszukamy się tam przepisu, który wskazywałby na to jakie długi i w jakiej kolejności (proporcji) spadkobiercy mają spłacać. Jak zatem powinna wyglądać spłata wierzycieli spadkowych aby nie narobić sobie kłopotów? Generalnie spadkobiercy do chwili działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie.

Spłata wierzycieli spadkowych Read More »

spis inwentarza

Spis inwentarza

Spis inwentarza – definicja Spis inwentarza to dokonywany przez komornika sądowego: spis przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych, ze wskazaniem wartości każdego z tych przedmiotów spis długów spadkowych ze wskazaniem wysokości każdego z nich wykaz wartości stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych Odpowiedzialność za długi spadkowe a spis inwentarza

Spis inwentarza Read More »

Scroll to Top
zadzwoń