fbpx
22 403 77 03, 693 445 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Skuteczny adwokat rozwodowy – jak wybrać?

Skuteczny adwokat rozwodowy – jak wybrać?

  Skuteczny adwokat to specjalista w swojej branży. Co charakteryzuje skutecznego adwokata?

  Skutecznego adwokata cechuje pogłębiona wiedza w dziedzinie, którą się zajmuje oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie. Wiedza adwokata z dziedziny, którą się zajmuje jest wynikiem wiedzy zdobytej na studiach, aplikacji a następnie już w samej praktyce wykonywania zawodu. Wiedza skutecznego adwokata jest nadto pogłębiana w toku szkoleń organizowanych przez samorząd adwokacki oraz szkoleń indywidualnych podejmowanych przez danego adwokata. Skuteczny adwokat zdobywa wiedzę studiując literaturę specjalistyczną oraz orzecznictwo sądów, w szczególności Sądu Najwyższego. Niejednokrotnie przydatne jest zgłębienie orzecznictwa sądów niższych instancji łącznie z sądami rejonowymi, a w szczególności orzecznictwo sądów, w których praktykuje dany adwokat.

  Czym charakteryzuje się adwokat rozwodowy?

  Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych to generalnie specjalista od szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Aby rozumieć dobrze proces rozwodowy we wszelkich jego możliwych aspektach, adwokat rozwodowy winien znać się na sprawach relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym w szczególności na władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach na dzieci. Adwokat mający zająć się sprawą powinien rozumieć aktualne uwarunkowania społeczno – gospodarcze oraz panujące w tym zakresie trendy. Ponadto adwokat rozwodowy powinien znać wzajemne obowiązki małżonków w trakcie trwania małżeństwa zarówno te o charakterze majątkowym i alimentacyjnym, jak i te o charakterze niemajątkowym. Specjalista w zakresie prawa rodzinnego winien znać ustroje majątkowe małżeńskie oraz sposoby wyjścia ze współwłasności, a także sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Powinien także wiedzieć jak dochodzić nierównych udziałów w majątku wspólnym. Te ostatnie są szczególnie przydatne w kontekście planowanego procesu w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków. Zaś orzeczony przed procesem o ustalenie nierównych udziałów – rozwód, może uniemożliwić dalsze dochodzenie roszczeń w tym zakresie. Z tego też względu prawnik rozwodowy powinien poznać całokształt sytuacji swojego klienta oraz jego oczekiwania. Jeśli klient nie ma rozeznania w przysługujących mu prawach lub w ogóle nie zna pewnych aspektów prawa rodzinnego winien zostać szczegółowo na te okoliczności rozpytany i poinformowany o tych kwestiach. Dużym zainteresowaniem cieszą się porady przedmałżeńskie – kiedy to sami nupturienci lub ich rodzicie zgłaszają się do adwokata na konsultacje dotyczące wszystkich aspektów prawnych planowanego związku.

  Bardzo ważnym aspektem sprawy rozwodowej jest właściwe zaplanowanie postępowania dowodowego, zwłaszcza w sytuacji dowodzenia winy w rozwodzie. Kancelarie specjalizujące się w sprawach rozwodowych winny mieć zapewnioną ew. pomoc detektywa. Bardzo istotnym aspektem w sprawach rodzinnych, a w szczególności rozwodowych jest aspekt emocjonalny. Z tego też względu kancelaria rozwodowa na wysokim poziomie, współpracuje z jednym lub kilkoma psychologami. Psychologowie współpracujący z naszą kancelarią pomagają przygotować się emocjonalnie do procesu rozwodowego, jak również przejść przez ten proces już w jego trakcie. Istnieje także możliwość zapewnienia wsparcia psychologa dla naszych klientów w dniu samej rozprawy, w tym także w sądzie. Coraz więcej klientów ceni sobie tego rodzaju pomoc psychologa w trakcie rozwodu.  Adwokat rodzinny powinien zatem mieć świadomość potrzeb swojego klienta, by móc zaproponować mu wsparcie psychoterapeuty lub coacha. Od potrzeb klienta zależy zakres udzielonego mu wsparcia.

  Ważną cechą adwokata – specjalisty od rozwodów jest także empatia, czyli zrozumienie sytuacji klienta, wczucie się w jego potrzeby. Zrozumienie tych potrzeb pozwala najlepiej, nie tylko dokonać analizy prawnej obecnej sytuacji klienta, ale również zaplanować całokształt jego sytuacji prawnej na przyszłość. Doświadczony prawnik rozwodowy potrafi w odpowiedni sposób pokierować sprawą rozwodową, tak aby także kwestia podziału majątku wspólnego, alimentacji na dzieci i na siebie oraz inne kwestie w przyszłości miały należyte zabezpieczenie.

  Po zebraniu szczegółowego wywiadu prawnik rodzinny powinien przedstawić w sposób zrozumiały pomysł na proces i plan działania. Powinien zaznajomić klienta z przebiegiem procesu w szczególności z celem i przebiegiem postępowania zabezpieczającego w sprawie rozwodowej, ogólnym przebiegiem postępowania rozwodowego, aspektami badanymi przez sąd, przebiegiem poszczególnych rozpraw sądowych oraz pożądanym zachowaniem się na nich, sposobem zachowania się poza sądem, w szczególności wobec małżonka i dzieci.

  Kolejnym bardzo ważnym aspektem w relacji pomiędzy adwokatem rozwodowym, a jego klientem jest zaufanie. Specjalista w sprawach rodzinnych powinien cieszyć się absolutnym zaufaniem swojego klienta. Tylko wówczas współpraca ta może być owocna i zadowalająca obie strony.

  Oczywiście tych aspektów w sprawie rozwodowej kancelaria może mieć więcej. Tutaj przedstawiliśmy najczęściej występujące. Jeżeli będziemy o wszystkich tych aspektach spraw rozwodowych pamiętali wówczas możemy uznać, że nasz rozwód będzie dobrze przeprowadzony i wyjdziemy na prostą.

  Ostatnim zagadnieniem, które poruszę będą finanse – a zatem ile kosztuje proces rozwodowy. A więc rozwód wcale nie musi wiele kosztować. Polecam, aby sprawy finansowe zawsze były dla klienta czytelne i raczej niezmienne. Jako, że wątków, którymi kancelaria rodzinna może się zajmować jest ograniczona liczba, jednocześnie nie musi być to liczba stała i może się ona zwiększyć bądź zmniejszyć – warto by każdy wątek wycenić na określoną stawkę lub stawkę tę ustalić indywidualnie.  Warto dostrzec zależność: rozwód z orzekaniem o winie oraz sporem co do wysokości alimentów na dzieci nie powinien kosztować tyle samo co rozwód bez orzekania o winie w tym bez świadczeń alimentacyjnych. Uczciwe jest również ustalenie przedziału cenowego w zależności od charakteru sprawy.

  Masz już wiedzę jak znaleźć skutecznego adwokata rozwodowego w Warszawie.

  Życzymy powodzenia w wyborze i zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią specjalizującą się w sprawach rozwodowych.

  Tags: