skutki rozwodu

Skutki rozwodu – krótko i na temat

Czasami przychodzi taki czas w życiu, że musimy lub chcemy się rozwieść i pozanać skutki rozwodu.

Ogólnie rzecz biorąc wiemy, iż po rozwodzie stajemy się osoba wolną. Nie wiemy czasami jednak jakie są dalej idące konsekwencje rozwodu. Uświadamiamy je sobie w jakiś czas po rozwodzie a czasami nigdy ich nie jesteśmy świadomi. W związku z tym warto je poznać.

Najważniejszymi konsekwencjami cywilno – prawnymi rozwodu są:

 1. Możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego w sensie prawnym,
 2. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, o ile takowa była a co za tym idzie –
 3. Możliwość dokonania podziału majątku wspólnego,
 4. Uregulowanie wzajemnych relacji w stosunku do dzieci (władza rodzicielska, w tym określenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dziećmi, obowiązek alimentacyjny),
 5. Uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania do czasu wspólnego zamieszkiwania w nim,
 6. Możliwość orzeczenia eksmisji jednego małżonka na żądanie drugiego małżonka,
 7. Możliwość podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków (tylko na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków, o ile jest to prawnie możliwe),
 8. Możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku, o ile zmiana taka miała miejsce,
 9. Brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa jeżeli urodziło się ono po 300 dniach od orzeczenia rozwodu,
 10. Możliwość domagania się zasądzenia alimentów od byłego małżonka,
 11. Brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku.

Więcej na naszej stronie na facebooku. Odwiedź także naszą stronę biznesową google tutaj. Zerknij na naszego Pinteresta.

O podziale majątku po rozwodzie zobacz nasz podstawowy artykuł tutaj.

Marcin Budziak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń