fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Konsekwencje cywilno – prawne rozwodu

  Czasami przychodzi taki czas w życiu, że musimy lub chcemy się rozwieść.

  Ogólnie rzecz biorąc wiemy, iż po rozwodzie stajemy się osoba wolną. Nie wiemy czasami jednak jakie są dalej idące konsekwencje rozwodu. Uświadamiamy je sobie w jakiś czas po rozwodzie a czasami nigdy ich nie jesteśmy świadomi. W związku z tym warto je poznać.

  Najważniejszymi konsekwencjami cywilno – prawnymi rozwodu są:

  1. Możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego w sensie prawnym,
  2. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, o ile takowa była a co za tym idzie –
  3. Możliwość dokonania podziału majątku wspólnego,
  4. Uregulowanie wzajemnych relacji w stosunku do dzieci (władza rodzicielska, w tym określenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dziećmi, obowiązek alimentacyjny),
  5. Uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania do czasu wspólnego zamieszkiwania w nim,
  6. Możliwość orzeczenia eksmisji jednego małżonka na żądanie drugiego małżonka,
  7. Możliwość podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków (tylko na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków, o ile jest to prawnie możliwe),
  8. Możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku, o ile zmiana taka miała miejsce,
  9. Brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa jeżeli urodziło się ono po 300 dniach od orzeczenia rozwodu,
  10. Możliwość domagania się zasądzenia alimentów od byłego małżonka,
  11. Brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku.

  Tags: , , , , , , , , , ,

  zadzwoń