ZACHOWEK A PODATEK OD SPADKU

Czy zachowek stanowi koszt obniżający wartość spadku podlegającą opodatkowaniu?

Spadkobiercy co do zasady powinni płacić podatek od spadku. Są oczywiście zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ale nie o nich dzisiaj.

Co natomiast w sytuacji, w której podatnik zapłacił podatek od spadku a następnie jest zmuszony do zapłacenia zachowku?

Czy może zaliczyć do długów spadkowych cały zasądzony zachowek czy tylko tyle ile zapłacił uprawnionym?

Otóż co do zasady, po wypłacie zachowku, podatnik ma prawo złożyć korektę do złożonego zeznania podatkowego, w której wykaże faktycznie wypłaconą kwotę zachowku oraz dołączy dowód dokonania jego wypłaty lub też złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego w sytuacji, gdy zachowek zostanie wypłacony po wydaniu decyzji w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w powiązaniu z ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn tylko wypłacony zachowek może stanowić dług spadkowy.

Zatem w świetle powyższej interpretacji zaliczyć do długów spadkowych można jedynie zachowek faktycznie zapłacony a nie ten zasądzony (do zapłacenia).

Tylko w tej sytuacji można złożyć korektę zeznania podatkowego lub złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights