SPRAWY SPADKOWE

Powołanie do spadku wynika z testamentu lub z ustawy.

Osoba powołana do spadku nabywa spadek z chwilą śmierci (otwarcie spadku). Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd lub akt poświadczenia dziedziczenia mają zatem charakter deklaratoryjny  (potwierdzają istniejący stan prawny, tj. dziedziczenie spadku już z chwilą śmierci).

Dziedziczyć  może co do zasady każda osoba fizyczna oraz osoba prawna. Ustawodawca nie wypowiedział się czy spadkobiercą może być jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może być podmiotem praw i obowiązków – jak na przykład spółka osobowa.

Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku.

Co do osoby prawnej,  to nie może ona dziedziczyć jeśli w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie istnieje. Osoba prawna która nie istnieje to osoba, która nie istniała, nie powstała lub do chwili śmierci spadkodawcy przestała istnieć (np. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego).

W przypadku gdy spadkobiercą ustawowym lub testamentowym miałoby być dziecko, które w chwili otwarcia spadku było poczęte zostanie one spadkobiercą pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Spadkobierca może także przekazać w testamencie swój spadek powołanej w tymże testamencie fundacji. Warunkiem jednak aby ta fundacja nabyła spadek jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 2 lat od daty ogłoszenia testamentu. W takim wypadku spadkodawca winien dochować w testamencie wszystkich wymogów przewidzianych dla utworzenia fundacji w ustawie o fundacjach. Tym samym testament w którym powołano fundację, która ma odziedziczyć spadek musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Kto jeszcze może nie dziedziczyć?

Nie może dziedziczyć:

  • osoba uznana przez sąd za niegodnego dziedziczenia. O tym kto, może być uznany za niegodnego dziedziczenia pisałem w artykule: Niegodność dziedziczenia.
  • Osoba, która zrzekła się w formie aktu notarialnego dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy.

Należy pamiętać, iż umowa o zrzeczenie się dziedziczenia dotyka także zstępnych zrzekającego się dziedziczenia, chyba że strony umówiły się w umowie o zrzeczenie się spadku inaczej, np. w ten sposób, że jednak dzieci i wnuki po zrzekającym się dziedziczenia będą dziedziczyły.

Osobną kwestią od dziedziczenia jest wydziedziczenie. Osoba wydziedziczona nie może otrzymać przysługującego jej zachowku. O tym jednak napiszę w osobnym artykule.

Zobacz także nasz profil na facebooku.

Marcin Budziak

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń