Blog

Konsekwencje cywilno – prawne rozwodu

Czasami przychodzi taki czas w życiu, że musimy lub chcemy się rozwieść.

Ogólnie rzecz biorąc wiemy, iż po rozwodzie stajemy się osoba wolną. Nie wiemy czasami jednak jakie są dalej idące konsekwencje rozwodu. Uświadamiamy je sobie w jakiś czas po rozwodzie a czasami nigdy ich nie jesteśmy świadomi. W związku z tym warto je poznać.

Najważniejszymi konsekwencjami cywilno – prawnymi rozwodu są:

 1. Możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego w sensie prawnym,
 2. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, o ile takowa była a co za tym idzie –
 3. Możliwość dokonania podziału majątku wspólnego,
 4. Uregulowanie wzajemnych relacji w stosunku do dzieci (władza rodzicielska, w tym określenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dziećmi, obowiązek alimentacyjny),
 5. Uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania do czasu wspólnego zamieszkiwania w nim,
 6. Możliwość orzeczenia eksmisji jednego małżonka na żądanie drugiego małżonka,
 7. Możliwość podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków (tylko na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków, o ile jest to prawnie możliwe),
 8. Możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku, o ile zmiana taka miała miejsce,
 9. Brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa jeżeli urodziło się ono po 300 dniach od orzeczenia rozwodu,
 10. Możliwość domagania się zasądzenia alimentów od byłego małżonka,
 11. Brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku.
Tags: , , , , , , , , ,