odszkodowanie

Skuteczny adwokat rozwodowy to specjalista w swojej branży. Co charakteryzuje skutecznego adwokata?

Skutecznego adwokata cechuje pogłębiona wiedza w dziedzinie, którą się zajmuje oraz co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie. Wiedza adwokata z dziedziny, którą się zajmuje jest wynikiem wiedzy zdobytej na studiach, aplikacji a następnie już w samej praktyce wykonywania zawodu. Wiedza skutecznego adwokata jest nadto pogłębiana w toku szkoleń organizowanych przez samorząd adwokacki oraz szkoleń indywidualnych podejmowanych przez danego adwokata. Skuteczny adwokat zdobywa wiedzę studiując literaturę specjalistyczną oraz orzecznictwo sądów, w szczególności Sądu Najwyższego. Niejednokrotnie przydatne jest zgłębienie orzecznictwa sądów niższych instancji łącznie z sądami rejonowymi. Szczególnie pożądana jest znajomość orzecznictwa sądów, w których praktykuje dany adwokat.

Czym charakteryzuje się skuteczny adwokat rozwodowy?

Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych to generalnie specjalista od szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Aby rozumieć dobrze proces rozwodowy we wszelkich jego możliwych aspektach, adwokat rozwodowy winien znać się na sprawach relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. W szczególności winien się znać na władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach na dzieci. Adwokat mający zająć się sprawą powinien rozumieć aktualne uwarunkowania społeczno – gospodarcze oraz panujące w tym zakresie trendy. Ponadto adwokat rozwodowy powinien znać wzajemne obowiązki małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Powinien znać te o charakterze majątkowym i alimentacyjnym, jak i te o charakterze niemajątkowym.

Specjalista w zakresie prawa rodzinnego winien znać ustroje majątkowe małżeńskie oraz sposoby wyjścia ze współwłasności. Powinien także znać sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Ponadto powinien także wiedzieć jak dochodzić nierównych udziałów w majątku wspólnym. Te ostatnie są szczególnie przydatne w kontekście planowanego procesu w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków. Orzeczony przed procesem o ustalenie nierównych udziałów – rozwód, może uniemożliwić dalsze dochodzenie roszczeń w tym zakresie. Z tego też względu prawnik rozwodowy powinien poznać całokształt sytuacji swojego klienta oraz jego oczekiwania. Jeśli klient nie ma rozeznania w przysługujących mu prawach lub w ogóle nie zna pewnych aspektów prawa rodzinnego winien zostać szczegółowo na te okoliczności rozpytany. Prawnik winien poinformować klienta o tych kwestiach.

Porady przedmałżeńskie

Dużym zainteresowaniem cieszą się porady przedmałżeńskie – kiedy to sami nupturienci lub ich rodzicie zgłaszają się do adwokata na konsultacje dotyczące wszystkich aspektów prawnych planowanego związku.

Bardzo ważnym aspektem sprawy rozwodowej jest właściwe zaplanowanie postępowania dowodowego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji dowodzenia winy w rozwodzie. Kancelarie specjalizujące się w sprawach rozwodowych winny mieć zapewnioną ew. pomoc detektywa. Bardzo istotnym aspektem w sprawach rodzinnych, a w szczególności rozwodowych jest aspekt emocjonalny. Z tego też względu kancelaria rozwodowa na wysokim poziomie, współpracuje z jednym lub kilkoma psychologami. Psychologowie współpracujący z naszą kancelarią pomagają przygotować się emocjonalnie do procesu rozwodowego, jak również przejść przez ten proces już w jego trakcie. Istnieje także możliwość zapewnienia wsparcia psychologa dla naszych klientów w dniu samej rozprawy, w tym także w sądzie. Coraz więcej klientów ceni sobie tego rodzaju pomoc psychologa w trakcie rozwodu.  Adwokat rodzinny powinien zatem mieć świadomość potrzeb swojego klienta, by móc zaproponować mu wsparcie psychoterapeuty lub coacha. Od potrzeb klienta zależy zakres udzielonego mu wsparcia.

Empatia

Ważną cechą adwokata – specjalisty od rozwodów jest także empatia, czyli zrozumienie sytuacji klienta, wczucie się w jego potrzeby. Zrozumienie tych potrzeb pozwala najlepiej, nie tylko dokonać analizy prawnej obecnej sytuacji klienta, ale również zaplanować całokształt jego sytuacji prawnej na przyszłość. Skuteczny adwokat rozwodowy potrafi w odpowiedni sposób pokierować sprawą rozwodową, tak aby także kwestia podziału majątku wspólnego, alimentacji na dzieci i na siebie oraz inne kwestie w przyszłości miały należyte zabezpieczenie.

Po zebraniu szczegółowego wywiadu prawnik rodzinny powinien przedstawić w sposób zrozumiały pomysł na proces i plan działania. Powinien zaznajomić klienta z przebiegiem procesu w szczególności z celem i przebiegiem postępowania zabezpieczającego w sprawie rozwodowej, ogólnym przebiegiem postępowania rozwodowego, aspektami badanymi przez sąd, przebiegiem poszczególnych rozpraw sądowych oraz pożądanym zachowaniem się na nich, sposobem zachowania się poza sądem, w szczególności wobec małżonka i dzieci.

Zaufanie

Kolejnym bardzo ważnym aspektem w relacji pomiędzy adwokatem rozwodowym, a jego klientem jest zaufanie. Specjalista w sprawach rodzinnych powinien cieszyć się absolutnym zaufaniem swojego klienta. Tylko wówczas współpraca ta może być owocna i zadowalająca obie strony.

Oczywiście tych aspektów w sprawie rozwodowej kancelaria może mieć więcej. Tutaj przedstawiliśmy najczęściej występujące. Jeżeli będziemy o wszystkich tych aspektach spraw rozwodowych pamiętali wówczas możemy uznać, że nasz rozwód będzie dobrze przeprowadzony i wyjdziemy na prostą.

Finanse

Ostatnim zagadnieniem, które poruszę będą finanse – a zatem ile kosztuje proces rozwodowy. A więc rozwód wcale nie musi wiele kosztować. Polecam, aby sprawy finansowe zawsze były dla klienta czytelne i raczej niezmienne. Jako, że wątków, którymi kancelaria rodzinna może się zajmować jest ograniczona liczba, jednocześnie nie musi być to liczba stała i może się ona zwiększyć bądź zmniejszyć – warto by każdy wątek wycenić na określoną stawkę lub stawkę tę ustalić indywidualnie.  Warto dostrzec zależność: rozwód z orzekaniem o winie oraz sporem co do wysokości alimentów na dzieci nie powinien kosztować tyle samo co rozwód bez orzekania o winie w tym bez świadczeń alimentacyjnych. Uczciwe jest również ustalenie przedziału cenowego w zależności od charakteru sprawy.

Masz już wiedzę jak znaleźć skutecznego adwokata rozwodowego w Warszawie.

Życzymy powodzenia w wyborze i zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią specjalizującą się w sprawach rozwodowych.

Zobacz więcej o rozwodzie w zakładce rozwód oraz na naszym profilu google.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights