22 403 77 03, 693 445 280

Blog

Gospodarcze wykorzystywanie działki przez 30 lat a zasiedzenie

Gospodarcze wykorzystywanie działki przez 30 lat a zasiedzenie

Do zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest samoistne posiadanie nieruchomości trwające 30 lat. Samo gospodarcze wykorzystywanie działki nie wystarcza do jej zasiedzenia. Pobyt na działce i jej wykorzystywanie gospodarcze nie są wystarczającymi przesłankami do uzyskania zasiedzenia. Niezbędne jest zachowywanie się na działce jak samoistny posiadacz. Czym jest owo samoistne posiadanie? Jak je odróżnić od częstego pobytu na działce i wykorzystywania gospodarczego tejże działki?

Otóż z samoistnym posiadaniem prowadzącym do zasiedzenia mamy do czynienia wówczas, gdy władztwo nad nieruchomością wygląda tak samo jak właścicielskie. Innymi słowy aby być uznanym za samoistnego posiadacza musimy zachowywać się na działce jak właściciel i z racji 30 letniego tego stanu być postrzeganym przez otoczenie jak właściciel.  Samoistny posiadacz zatem wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności (art. 140 KC): korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nieruchomością. Może więc wynająć ją, wydzierżawić, użyczyć. Oczywiście nie może sprzedać bo ma świadomość co do braku własności. Jednakże w orzecznictwie jest utrwalony pogląd, iż świadomość iż nie jest się właścicielem nie eliminuje możliwości zasiedzenia.

W sytuacji, w której utrzymuje się tego rodzaju samodzielny, niezależny od woli innej osoby, stan władztwa nad określoną nieruchomością, osoba władająca jest uważana za jej samoistnego posiadacza bez względu na intensywność pobytu na tej nieruchomości lub jej gospodarczego wykorzystywania.

 

r.pr. Marcin Budziak

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,