zasiedzenie

Wniosek o zasiedzenie

Wniosek o zasiedzenie musimy prawidłowo przygotować. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, iż jeżeli wnioskodawca nie wskaże innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.

Wnioskodawca powinien we wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wskazać dotychczasowego właściciela nieruchomości. Od tego zapewne sąd będzie uzależniał nadanie sprawie biegu.  Gdyby jednak wnioskodawca wykazał, iż nie jest w stanie tego uczynić, wówczas sąd powinien z urzędu podjąć czynności zmierzające do ustalenia właściciela celem wezwania go do udziału w sprawie.  Gdyby i to nie dało rezultatu sąd  zarządzi ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie z określeniem nieruchomości oraz  imienia i nazwiska posiadacza rzeczy.

Wnioskodawca wskazując, w sprawie o zasiedzenie, iż nie wie kto jest właścicielem może powołać się na:

 • niewiedzę,
 • brak możliwości ustalenia w oparciu o dane z ewidencji gruntów (np. z uwagi na inny kształt nieruchomości niż wynikający z podziału ewidencyjnego)
 • niewiedzę o danych z ksiąg wieczystych albo
 • inne niezależne przyczyny.

Zainteresowani w sprawie

Poza osobą wnoszącą o zasiedzenie osobami zainteresowanymi są:

 • spadkobiercy posiadacza samoistnego
 • następcy prawni posiadacza samoistnego
 • wierzyciele posiadacza samoistnego
 • posiadacze zależni
 • właściciele sąsiednich nieruchomości z roszczeniami ustanowienia służebności
 • osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości (np. hipoteka, służebności przechodu i przejazdu, prawo dożywocia)

Oczywiście wnioskodawca wnoszący o zasiedzenie nie ma interesu we wskazywaniu tych osób, chyba że wie, iż będą one zeznawały zgodnie z jego wnioskiem. Zatem na ile to możliwe liczba zainteresowanych winna być jak najmniejsza.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie narusza prawa zainteresowanego, który nie był uczestnikiem tego postępowania wówczas może on dochodzić swoich praw w drodze wznowienia postępowania w tej sprawie.

Niezależnie od liczby uczestników postępowania wnioskodawca jest zobowiązany swój wniosek udowodnić. W jaki sposób? O tym w artykule: Jak udowodnić zasiedzenie?

autor: radca prawny – Marcin Budziak

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku oraz google. Zobacz także o zasiedzeniu tutaj.

6 thoughts on “Co warto wiedzieć składając wniosek w sprawie o zasiedzenie!”

 1. Pingback: magic mushrooms buy online

 2. Pingback: psilocybin mushroom melbourne

 3. Pingback: Yoga

 4. Pingback: เช่าแบคโฮเชียงราย

 5. Pingback: pg world เว็บตรง อันดับ 1 ทางเข้า PG สล็อต

 6. Pingback: best blog comment service

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń