zasiedzenie

Jak udowodnić zasiedzenie?

Wnioskodawca domagając się zasiedzenia nieruchomości musi wykazać następujące okoliczności:

  • nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez okres 20 lat, o ile posiadanie uzyskał w dobrej wierze
  • nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez okres 30 lat, o ile posiadanie uzyskał w złej wierze
  • posiadanie przez okres wskazany wyżej miało charakter posiadania samoistnego
  • wykazać, że właścicielem nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie nie jest małoletni lub osoba, względem, której nie upłynął okres 2 lat od dnia ukończenia przez nią pełnoletności

Kiedy mamy do czynienia ze złą a kiedy z dobrą wiarą posiadacza samoistnego napiszemy  w osobnym artykule.

Przy wykazywaniu powyższych okoliczności wnioskodawca może korzystać z domniemań ustanowionych w Kodeksie cywilnym, które pomagają w udowodnieniu zasiedzenia.

Są to:

  • domniemanie samoistności posiadania (art. 339 Kc)
  • domniemanie ciągłości posiadania (art. 340 Kc)
  • domniemanie ciągłości posiadania przywróconego (art. 345 Kc)
  • domniemanie dobrej wiary (art. 7 w zw. z art. 172 § 1 Kc)

Aby obalić te domniemania w sprawie muszą zatem występować inni zainteresowani, którzy sprzeciwiają się zasiedzeniu. Wówczas na nich spoczywa ciężar udowodnienia tego, iż jedno lub więcej z wyżej wymienionych domniemań nie miało miejsca, np. nie istniała samoistność posiadania (bo na przykład wnioskodawca domagający się zasiedzenia był posiadaczem zależnym, np. dzierżawcą).

Zatem wnioskodawca ma interes w tym aby jak najmniej zainteresowanych przeciwników występowało w sprawie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku oraz google. Zobacz także o zasiedzeniu tutaj.

Autor: radca prawny Marcin Budziak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń