alimenty w kpc

Alimenty w Kodeksie postępowania cywilnego

POSTĘPOWANIE SĄDOWE Wyłączna właściwość sądów rejonowych Sprawy o alimenty należą do właściwości sadów rejonowych niezależnie od wartości przedmiotu sporu (art. 17 pkt. 4) Kpc). Możliwość wyboru przez uprawnionego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego jak i uprawnionego Powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można nie tylko do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego ale także …

Alimenty w Kodeksie postępowania cywilnego Read More »