Posts Tagged ‘ucieczka przed US’

Ucieczka przed podatkami w alimenty. Czy skuteczna?

Ucieczka przed podatkami w alimenty. Czy skuteczna?

Zobowiązanie alimentacyjne wyprzedza zobowiązanie podatkowe wobec Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Dzieje się tak z uwagi na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: art. 1025 § 1 pkt 2 Kpc, oraz art. 1025 § 1 pkt 5 Kpc, które statuuje pierwszeństwo…