podział mieszkania

Podział mieszkania jednak bez uwzględnienia kredytu hipotecznego…

Sąd przyznając mieszkanie ustala jego wartość z pominięciem obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

Podział mieszkania jednak bez uwzględnienia kredytu hipotecznego… Read More »