fbpx
22 403 77 03, 693 445 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Posts Tagged ‘bik’

Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

    Wpis do Rejestru Dłużników prowadzony przez Biura Informacji Gospodarczej może naruszać dobra osobiste osoby wpisanej. Osoba wpisana musi jednak pozywając Biuro wykazać fakt naruszenia konkretnego dobra osobistego i wskazać na przejawy tego naruszenia. Co prawda nie można wykluczyć naruszenia dóbr…