nabycie nieruchomości przez małoletniego

Nabycie nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody sądu

Nabycie nieruchomości przez małoletniego w formie darowizny Nabycie nieruchomości przez małoletniego. Rodzice jako przedstawiciele ustawowi małoletniego sprawują zarząd majątkiem dziecka. W przypadkach tzw. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – dla ważności dokonywanej czynności dodatkowo wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się wszelkie czynności prawne, które mogą zagrażać …

Nabycie nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody sądu Read More »