spłata wierzycieli spadkowych

odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność Spadkobierców za Zobowiązania Podatkowe Spadkodawcy

Odpowiedzialność Spadkobierców za Zobowiązania Podatkowe Spadkodawcy Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy jest zagadnieniem, które budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Kluczowe w tym kontekście jest zrozumienie przepisów prawa, które regulują tę kwestię, zwłaszcza art. 1032 § 2 Kodeksu cywilnego (KC) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (OrdPU). Przypadek P.K. […]

Odpowiedzialność Spadkobierców za Zobowiązania Podatkowe Spadkodawcy Read More »

spłata wierzycieli spadkowych

Spłata wierzycieli spadkowych

Spłata wierzycieli spadkowych przez spadkobiercę Kodeks cywilny nie określa precyzyjnie spłaty wierzycieli spadkowych. Nie doszukamy się tam przepisu, który wskazywałby na to jakie długi i w jakiej kolejności (proporcji) spadkobiercy mają spłacać. Jak zatem powinna wyglądać spłata wierzycieli spadkowych aby nie narobić sobie kłopotów? Generalnie spadkobiercy do chwili działu spadku odpowiadają za długi spadkowe solidarnie.

Spłata wierzycieli spadkowych Read More »

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights