Rozporządzenie 650/2012

Europejskie prawo spadkowe. Rozporządzenie Nr 650/2012

Podstawowe informacje na temat Europejskiego Prawa Spadkowego. Jaki sąd rozpoznaje sprawę, jakie prawo stosuje, jakie są możliwości spadkodawcy, jaki wpływ ma obywatelstwo, jaki wpływ ma miejsce zamieszkania, jakie są prawa i obowiązku sądu? Wiele kwestii prawa europejskiego omówione w bardzo przystępny sposób, zrozumiały dla każdego laika.