dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe. Podstawowe informacje i przepisy Kodeksu Cywilnego

Dziedziczenie ustawowe w świetle Kodeksu Cywilnego z przystępnym komentarzem specjalisty w zakresie prawa spadkowego. Omówienie wszystkich przepisów oraz treść tych przepisów.