dziedziczenie ustawowe

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe w świetle Kodeksu Cywilnego z przystępnym komentarzem specjalisty w zakresie prawa spadkowego. Omówienie wszystkich przepisów oraz treść tych przepisów.