informacja o rachunkach bankowych zmarłego

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego? Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR)

Jak uzyskać informację o rachunkach/kontach bankowych zmarłego? Omówienie nowej instytucji wprowadzonej w 2017 roku do prawa bankowego pozwalającej spadkobiercom uzyskanie zbiorczej informacji o rachunkach/kontach bankowych zmarłego. Spadkobierca może uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego i saldzie na tych rachunkach bez sporządzania spisu inwentarza.

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego? Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR) Read More »