fbpx
zapis testamentowy zwykły

Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy

SPIS TREŚCI Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy Zmniejszenie lub wyłączenie obowiązku wykonania zapisu zwykłegoOdpowiedzialność spadkobiercy uprawnionego do zachowku  PodsumowanieOdpowiedzialność spadkobiercy zobowiązanego do zaspokojenia zachowkuOdpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnegoOdpowiedzialność spadkobiercy uprawnionego do zachowku i jednocześnie zobowiązanego do zaspokojenia zachowku i zapisów zwykłychZbieg uprawnienia spadkobiercy do zachowku z uprawnieniem zapisobiercy do zachowkuUprawnienie do redukcji zapisu a konieczność wykonania zapisu niepodzielnego …

Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy Read More »

zapis testamentowy zwykły

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje

SPIS TREŚCI Co to jest zapis testamentowy zwykły?Czym jest dalszy zapis?W jaki sposób ustanowić zapis testamentowy zwykły?W jaki sposób można odwołać zapis testamentowy zwykły?Jaki jest skutek ustanowienia zapisu zwykłego?Czy zapis testamentowy zwykły może być nieważny albo nieskuteczny?Co może być przedmiotem zapisu testamentowego zwykłego?Na co mamy wpływ jako spadkobierca ustanawiający zapis testamentowy zwykły?Co się stanie jeśli …

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje Read More »

Odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS

Odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS

SPIS TREŚCI Odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS.Jak wygląda dochodzenie przez ZUS składek od spadkobierców?  Jakie zarzuty wobec ZUS-u mogą odnieść skutek jeśli okażą się zasadne?Zawieszenie biegu przedawnienia ściągalności składek ZUSUpomnienie ZUS jako czynność zmierzająca do wyegzekwowania należnościJakie zarzuty mogą okazać się nieskuteczne w odwołaniu od decyzji ZUS?Jak jeszcze możemy się bronić przed wyegzekwowaniem składek ZUS …

Odpowiedzialność spadkobierców za składki ZUS Read More »

Odpowiedzialność spadkobiercy do stanu czynnego spadku

Odpowiedzialność spadkobiercy do stanu czynnego spadku w praktyce

Co należy zrobić na etapie dochodzenia przez wierzycieli spadkodawcy swoich należności aby ograniczyć odpowiedzialność do stanu czynnego spadku? Jakie są typowe sytuacje i jak należy się w nich zachować aby ograniczenie odpowiedzialności było skuteczne? Odpowiedź w niniejszym artykule… W razie dalszych wątpliwości zapraszam do komentarzy lub kontaktu z kancelarią.. tel. 693 445 280.

zaliczanie darowizn na spadek

Zaliczanie darowizn na spadek

SPIS TREŚCI Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową a dział spadku Zasady ogólne dotyczące obowiązku zaliczania darowizn przy podziale spadkuOgólne założenia przepisu dot zaliczanie darowizn na schedę spadkową Jaki jest sens przepisu dot obowiązku zaliczania darowizn na schedę?Oświadczenia spadkodawcy: o zwolnieniu z obowiązku zaliczenia i nakładające obowiązek zaliczeniaZwolnienie przez spadkodawcę z obowiązku zaliczania …

Zaliczanie darowizn na spadek Read More »

Roszczenie o zwrot nakładów

Zwrot pisma bez zarządzenia przewodniczącego art. 205 3 § 5 KPC

SPIS TREŚCI Zwrot pismaPodstawa prawna zwrotu pismaInterpretacja Sądu Okręgowego odnośnie zasadności zwrotu pisma w oparciu o art. 2053 § 5  Inny przepis KPC umożliwiający złożenie pisma aż do zamknięcia rozprawyMożliwość dokonania zwrotu pisma złożonego bez zarządzenia przewodniczącegoPrawidłowa wykładnia przepisu art. 2053 § 5 KPC oraz art. 205 12 § 2 KPCAutor Marcin Budziak, radca prawny …

Zwrot pisma bez zarządzenia przewodniczącego art. 205 3 § 5 KPC Read More »

podział majątku

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Osoby zainteresowane działaniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zapraszam do lektury niniejszego opracowania dotyczącego sposobu wykonywania orzeczeń polskich sądów w UE https://e-justice.europa.eu/54/PL/european_enforcement_order Zapraszam także do zapoznania się z profilem naszej kancelarii.  

alimenty w kpc

Alimenty w Kodeksie postępowania cywilnego

SPIS TREŚCI POSTĘPOWANIE SĄDOWEWyłączna właściwość sądów rejonowychMożliwość wyboru przez uprawnionego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego jak i uprawnionegoMożliwość wytoczenia powództwa przez organizację pozarządowąSzczególne umocowanie do bycia pełnomocnikiem w sprawie alimentacyjnejObowiązek przeprowadzenia dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanegoZmiana roszczenia także do protokołuNADANIE RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI PRZY WYDANIU WYROKUNADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Z …

Alimenty w Kodeksie postępowania cywilnego Read More »

zachowek a darowizna

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

SPIS TREŚCI Odpowiedzialność obdarowanych za zachowekCo z powyższego wynika?Ad.1 Brak wykazania tego, że od spadkobiercy testamentowego lub zapisobiercy windykacyjnego nie można uzyskać zaspokojenia w uzupełnieniu lub zaspokojeniu zachowkuAd. 2Wykazywanie przez pozwanego, że nie jest już wzbogacony na skutek dokonania darowizny.Jak należy rozumieć słowa zużycie, utracenie, wyzbycie się? Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek. Zarzut zużycia się lub …

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Read More »

alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków

SPIS TREŚCI Alimenty od dziadków. Obowiązek alimentacyjny dziadków.  Alimentacja wykonywana przez rodzicówObowiązek alimentacyjny dziadków – podstawa prawnaKluczowy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący obowiązku alimentacyjnego dziadkówZmienne potrzeby dziecka jako konsekwencja poziomu życia rodzicówZmiana standardu życia rodziców wpływająca na standard życia dzieciAlimenty od dziadkówPrzesłanki obowiązku alimentacyjnego dziadkówStan niedostatku dziecka uprawnionego do alimenty od dziadkówObrona dziadków przed alimentami na …

Alimenty od dziadków Read More »

oddalenie wniosku dowodowego

Oddalenie wniosku dowodowego. Pominięcie dowodu 2022

SPIS TREŚCI Pominięcie wniosku dowodowego. Postępowanie dowodowe po nowemu 2022Kiedy możemy zgłaszać dowodySprawa bez planu rozprawyZnaczenie zarządzenia koncentracyjnegoIstotność pisma będzie najczęściej uzasadniona powołanymi w nim dowodami lub twierdzeniami z perspektywy przedmiotu postępowania. Innymi słowy aby przewodniczący wyraził zgodę na złożenie pisma winno ono mieć wpływ na przygotowanie orzeczenia w sprawie.Mamy tu dwie sytuacje. Uprawnienia wynikające …

Oddalenie wniosku dowodowego. Pominięcie dowodu 2022 Read More »

alimenty w kpc

Upadłość zawiniona

SPIS TREŚCI Najważniejsza zmiana prawa upadłościowegoNie każdy dłużnik  skorzysta z umorzenia długówSposoby badania różnic Umyślność i niedbalstwoStyk prawa karnego i upadłościowegoKlauzula słuszności Najważniejsza zmiana prawa upadłościowego Główna zmiana, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących upadłości, dotyczy zawinionego doprowadzenia do upadłości. Zawiniona upadłość dotychczas nie pozwalała na ogłaszanie upadłości dłużników, którzy sami doprowadzili do …

Upadłość zawiniona Read More »

alimenty w kpc

Upadłość konsumencka – sposoby umorzenia długów

SPIS TREŚCI Upadłość konsumencka Wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieliWniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli Wniosek o warunkowe umorzenie zobowiązań Obowiązki dłużnika przy warunkowym umorzeniu zobowiązań  Zobowiązania niepodlegające umorzeniu  Zakres długów podlegających umorzeniu   Upadłość konsumencka Sposoby umorzenia długów. Postępowanie upadłościowe zmierza do przynajmniej częściowego zaspokojenia wierzycieli. W postępowaniu likwidacyjnym zostaje spieniężony majątek dłużnika i …

Upadłość konsumencka – sposoby umorzenia długów Read More »

konstytucja

Konstytucja a ograniczenie prawa do przemieszczania się

Konstytucja a ograniczenie prawa do przemieszczania się Postaram się jako prawnik niekonstytucjonalista odpowiedzieć na proste pytanie: SPIS TREŚCI Problem do rozwiązaniaAnaliza przepisów konstytucjiKonstytucja: Art. 31 pkt 3 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziStany nadzwyczajne w Konstytucji Stan klęski żywiołowej a KonstytucjaKonstytucja: art. 233 pkt 3 a art. 31 pkt 3Jak …

Konstytucja a ograniczenie prawa do przemieszczania się Read More »

Roszczenie o zwrot nakładów

Roszczenie o zwrot nakładów w postępowaniu o zniesienie współwłasności

SPIS TREŚCI ROSZCZENIE O ZWROT NAKŁADÓW  – JAK ROZLICZYĆ NAKŁADY I WYDATKI NA NIERUCHOMOŚĆ W POSTĘPOWANIU O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Typy nakładów na rzeczJakie nakłady podlegają rozliczeniu?Za jaki okres można dochodzić rozliczenia nakładów?Na jakiej podstawie rozlicza się nakłady?Umowa quoad usum a roszczenie o zwrot nakładówJak umowa quoad usum rzutuje na roszczenie o zwrot nakładów? Bezpodstawne wzbogacenie …

Roszczenie o zwrot nakładów w postępowaniu o zniesienie współwłasności Read More »

spis treści
zadzwoń