fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

Podział majątku adwokat

Podział majątku adwokat przedstawi Państwu jasną i czytelną koncepcję poprowadzenia każdej sprawy majątkowej. Prowadzimy sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności i dział spadku

Podział majątku wspólnego. Często klienci naszej kancelarii zwracają się z problemem rozliczenia wspólnej budowy domu w trakcie trwania małżeństwa na gruncie należącym do drugiego współmałżonka. Rozliczenie nakładów w trybie art. 45 Krio

Sądowy podział majątku dorobkowego

Jak wskazują sędziowie o długości postępowania sądowego decyduje zaangażowanie emocjonalne stron. Proces o podział majątku dorobkowego nazywany jest „małym rozwodem” albo „drugą rundą rozwodu”. W tym określeniu kryje się właśnie podtekst wskazujący, iż strony proces ten traktują nie jak rozliczenie matematyczne, lecz jak rozgrywkę między sobą, w którą angażują olbrzymie emocje. Podział majątku wspólnego następuje z reguły w okolicznościach konfliktu między współwłaścicielami, dlatego sposób podziału majątku wspólnego powinien sprzyjać likwidacji tego konfliktu (tak SN w sprawie IV CSK 5/13).

Skład i wartość majątku podlegającego podziałowi

Sąd dokonując podziału majątku wspólnego ma obowiązek z urzędu ustalić jego skład i wartość. Sąd nie ma jednak uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia, czy istnieje i jaki inny jeszcze, niż wskazany przez strony – wspólny majątek.

Aby prawidłowo określić skład i wartość majątku sąd musi ustalić m.in. jakie wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty podlegają zwrotowi. To ustalenie sąd czyni z urzędu. Na wniosek natomiast sąd dokonuje rozliczenia wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny ponieważ roszczenia te nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Innymi słowy przysporzenia na rzecz majątku wspólnego z majątku osobistego nie zostają rozliczone jeśli strona o to nie wnosi. Gdy chodzi o wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, to sąd uwzględnia je bez osobnego żądania uczestników postępowania, gdyż roszczenia te wchodzą w skład majątku wspólnego, a zatem podlegają podziałowi  (tak SN w sprawie II CKN 395/97).

Należy też pamiętać, iż w postępowaniu apelacyjnym nie można skutecznie wystąpić z żądaniem zwrotu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, jeśli nie było ono zgłoszone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej  sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

Momentem decydującym dla ustalenia składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi jest chwila ustania wspólności majątkowej między małżonkami. Przedmiotem podziału mogą być jedynie przedmioty majątkowe, które były objęte wspólnością w chwili jej ustania i które nadal znajdują się w majątku małżonków jako objęte ich współuprawnieniem w częściach ułamkowych (tak SN w sprawie II CKM 523/98).

Wejdź i zobacz więcej artykułów o podziale majątku tutaj oraz w zakładkę BLOG

Możesz także wejść na Warszawski Portal Rozwodowy i zobaczyć więcej o podziale majątku..

zadzwoń
spis treści