Zapis testamentowy

zapis testamentowy zwykły

Zapis testamentowy zwykły to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na określoną osobę obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby wskazanej w testamencie. Zapisem spadkodawca przeznacza jakiejś osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego. Zobowiązanymi do wykonania zapisu są spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni. Zapisobiorca nie ponosi natomiast  odpowiedzialności za długi spadkowe. Wyjątkiem jest ponoszenie odpowiedzialności zapisobiorcy za wykonanie dalszego zapisu, o ile takowy został uczyniony. Zwykle jednak dalszy zapis w praktyce nie występuje.

W jaki sposób ustanowić zapis testamentowy zwykły?

Zapis zwykły ustanawiamy wyłącznie w testamencie. Zapisu nie możemy dokonać za pomocą innej czynności prawnej albo za pośrednictwem pełnomocnika. Zapis zwykły możemy zamieścić zarówno w testamencie zwykłym pisemnym, testamencie ustnym jak i testamencie notarialnym.

W jaki sposób można odwołać zapis  zwykły?

Zapis można odwołać poprzez sporządzenie nowego testamentu, w którym odwołamy albo cały testament, w którym ustanowiony był zapis albo odwołamy tylko tę część, w której ustanowiliśmy zapis.

Jaki jest skutek ustanowienia zapisu zwykłego?

Z chwilą śmierci przyznany nam w testamencie przedmiot nie wchodzi automatycznie do naszego majątku. Uzyskujemy natomiast uprawnienie do żądania wykonania zapisu przez spadkobierców. Aby dany przedmiot wszedł z chwilą śmierci do naszego majątku spadkodawca musiałby zamiast zapisu zwykłego uczynić na naszą rzecz zapis windykacyjny. Zapis windykacyjny można uczynić tylko w testamencie notarialnym. Zapis zwykły prowadzi do powstania zobowiązania między zapisobiercą a obciążonym zapisem.

Co może być przedmiotem zapisu testamentowego zwykłego?

Przedmiotem zapisu testamentowego zwykłego mogą być świadczenia majątkowe takie przykładowo jak:

 • przekazanie określonej sumy pieniężnej
 • przeniesienie własności oznaczonej rzeczy
 • przelew wierzytelności
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość zapisobiercy
 • ułamek udziału spadkowego (uchw. SN z 18.12.1990 r., w sprawie III CZP 68/90)
 • zwolnienie/umorzenie zapisobiercy z długu
 • wykonanie niektórych usług na rzecz zapisobiercy
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • użyczenie rzeczy
 • przeniesienie posiadania

 

testament zapisowy

Testament zapisowy: czym jest i jak go interpretować?

Testament zapisowy: Kiedy zapisobiercy mogą zostać uznani za spadkobierców? Testament zapisowy w Kodeksie cywilnym (dalej: KC) przewiduje sytuację, w której spadkodawca powołuje kogoś do spadku lecz robi to w sposób na tyle niejednoznaczny, że nie jest wiadomym czy miał zamiar uczynić w istocie na czyjąś rzecz zapis czy też miał zamiar powołać tego kogoś do …

Testament zapisowy: czym jest i jak go interpretować? Read More »

zapis testamentowy zwykły

Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy

Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy kształtuje się różnie w zależności od stanu faktycznego. Przeanalizujemy występujące w przepisach Kodeksu cywilnego ograniczenia lub wyłączenia tej odpowiedzialności. Zmniejszenie lub wyłączenie obowiązku wykonania zapisu zwykłego Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za zapisy. Co do zasady spadkobierca obciążony zapisem jest zobowiązany go wykonać. Ogólnie o zapisach piszemy tutaj. Kodeks …

Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy Read More »

zapis testamentowy zwykły

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje

Co to jest zapis testamentowy zwykły? Zapis testamentowy zwykły to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na określoną osobę obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby wskazanej w testamencie. Zapisem spadkodawca przeznacza jakiejś osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego. Zobowiązanymi do wykonania zapisu są spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni. Zapisobiorca nie ponosi natomiast  odpowiedzialności za długi …

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje Read More »

spis treści
zadzwoń