Zapis testamentowy

zapis testamentowy zwykły

Zapis testamentowy zwykły to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na określoną osobę obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby wskazanej w testamencie. Zapisem spadkodawca przeznacza jakiejś osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego. Zobowiązanymi do wykonania zapisu są spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni. Zapisobiorca nie ponosi natomiast  odpowiedzialności za długi spadkowe. Wyjątkiem jest ponoszenie odpowiedzialności zapisobiorcy za wykonanie dalszego zapisu, o ile takowy został uczyniony. Zwykle jednak dalszy zapis w praktyce nie występuje.

W jaki sposób ustanowić zapis testamentowy zwykły?

Zapis zwykły ustanawiamy wyłącznie w testamencie. Zapisu nie możemy dokonać za pomocą innej czynności prawnej albo za pośrednictwem pełnomocnika. Zapis zwykły możemy zamieścić zarówno w testamencie zwykłym pisemnym, testamencie ustnym jak i testamencie notarialnym.

W jaki sposób można odwołać zapis  zwykły?

Zapis można odwołać poprzez sporządzenie nowego testamentu, w którym odwołamy albo cały testament, w którym ustanowiony był zapis albo odwołamy tylko tę część, w której ustanowiliśmy zapis.

Jaki jest skutek ustanowienia zapisu zwykłego?

Z chwilą śmierci przyznany nam w testamencie przedmiot nie wchodzi automatycznie do naszego majątku. Uzyskujemy natomiast uprawnienie do żądania wykonania zapisu przez spadkobierców. Aby dany przedmiot wszedł z chwilą śmierci do naszego majątku spadkodawca musiałby zamiast zapisu zwykłego uczynić na naszą rzecz zapis windykacyjny. Zapis windykacyjny można uczynić tylko w testamencie notarialnym. Zapis zwykły prowadzi do powstania zobowiązania między zapisobiercą a obciążonym zapisem.

Co może być przedmiotem zapisu testamentowego zwykłego?

Przedmiotem zapisu testamentowego zwykłego mogą być świadczenia majątkowe takie przykładowo jak:

 • przekazanie określonej sumy pieniężnej
 • przeniesienie własności oznaczonej rzeczy
 • przelew wierzytelności
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość zapisobiercy
 • ułamek udziału spadkowego (uchw. SN z 18.12.1990 r., w sprawie III CZP 68/90)
 • zwolnienie/umorzenie zapisobiercy z długu
 • wykonanie niektórych usług na rzecz zapisobiercy
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • użyczenie rzeczy
 • przeniesienie posiadania

 

zapis testamentowy zwykły

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy Odpowiedzialność spadkobiercy za zapisy kształtuje się różnie w zależności od stanu faktycznego. Przeanalizujemy występujące w przepisach Kodeksu cywilnego ograniczenia lub wyłączenia tej odpowiedzialności. Zmniejszenie lub wyłączenie obowiązku wykonania zapisu zwykłego Co do zasady spadkobierca obciążony zapisem jest zobowiązany go wykonać. Ogólnie o zapisach piszemy tutaj. Kodeks cywilny przewiduje określone przypadki, w …

Odpowiedzialność spadkobiercy a zapisy Read More »

testament zapisowy

Testament zapisowy: czym jest i jak go interpretować?

Testament zapisowy: Kiedy zapisobiercy mogą zostać uznani za spadkobierców? Testament zapisowy w Kodeksie cywilnym (dalej: KC) przewiduje sytuację, w której spadkodawca powołuje kogoś do spadku lecz robi to w sposób na tyle niejednoznaczny, że nie jest wiadomym czy miał zamiar uczynić w istocie na czyjąś rzecz zapis czy też miał zamiar powołać tego kogoś do …

Testament zapisowy: czym jest i jak go interpretować? Read More »

zapis testamentowy zwykły

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje

Co to jest zapis testamentowy zwykły? Zapis testamentowy zwykły to rozrządzenie testamentowe, które nakłada na określoną osobę obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby wskazanej w testamencie. Zapisem spadkodawca przeznacza jakiejś osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego. Zobowiązanymi do wykonania zapisu są spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni. Zapisobiorca nie ponosi natomiast  odpowiedzialności za długi …

Zapis testamentowy zwykły – ogólne informacje Read More »

Scroll to Top
zadzwoń