Zachowek

Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, od tych którzy otrzymali majątek po zmarłym w różny sposób (testamentem, zapisem windykacyjnym lub darowizną). Roszczenie jest o zapłatę, na rzecz zstępnych (dzieci, wnuków lub prawnuków), małżonka lub rodziców zmarłego (uprawnieni) części wartości spadku. Roszczenie jednak jest niższe, niż część którą by odziedziczyli przy dziedziczeniu ustawowym. Uprawnieni mogą się domagać zachowku gdyby doszli w konkretnym stanie faktycznym do dziedziczenia jako spadkobiercy ustawowi. Jeśli uprawnieni nie doszli do dziedziczenia tylko z uwagi na testament albo doszli lecz spadek okazał się pusty wówczas mogą domagać się zachowku.

Zachowek przysługuje następującym osobom:

  • zstępnym czyli dzieciom albo wnukom albo prawnukom,
  • małżonkowi oraz
  • rodzicom spadkodawcy

Mają oni prawo do otrzymania części (1/2 lub 2/3) spadku, którego nie otrzymali,  a który by otrzymali  gdyby:

  • spadkobierca nie zadysponował za życia swoim majątkiem (np. poprzez darowizny) albo gdyby spadkobierca
  • nie sporządził testamentu, na skutek którego w/wym. nie otrzymali tego co by otrzymali gdyby testamentu nie było albo
  • spadkobierca uczynił na ich rzecz zapis testamentowy.

Od kogo można żądać zachowku?

Zachowku możesz żądać od każdego kto otrzymał od twojego bliskiego jakieś przysporzenie za życia lub po śmierci. Przysporzenie to najczęściej przybiera postać darowizny (za życia) i testamentu po śmierci. Po śmierci może także przybrać formę zapisu windykacyjnego. Innymi słowy możemy dochodzić zachowku od spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i w ostatniej kolejności od obdarowanegoTa kolejność jednak jest dla nas wiążąca.

zachowek od darowizny

Zachowek krok po kroku

ZACHOWEK: Sprawdź czym jest, komu się należy, w jakim terminie, od kogo, jak liczyć odsetki itd… Kancelaria sprawy spadkowe, sprawy o zachowek. 15 lat doświadczenia – Warszawa.

odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek W niniejszym artykule omówię odpowiedzialność konkubenta za zachowek. Odpowiedzialność ta może wchodzić w grę w sytuacji: powołania konkubenta  do spadku w testamencie (dziedziczenia) otrzymania przez konkubenta darowizny za życia spadkodawcy zarówno dziedziczenia jak i otrzymania przez konkubenta darowizn od spadkodawcy Ad. 1. Odpowiedzialność konkubenta za zachowek w przypadku dziedziczenia Jako spadkobierca …

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek Read More »

odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Podstawą prawną, która stanowi o odpowiedzialności osób obdarowanych przez spadkodawcę za zachowek jest art. 1000 Kodeksu cywilnego (KC). Kwestie poboczne odnoszące się do odpowiedzialności obdarowanych za zachowek znajdują się także w innych przepisach KC. Przepis art. 1000 KC stanowi: §1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub …

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Read More »

dyspozycja wkładem

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Jakie są konsekwencje dyspozycji na wypadek śmierci wkładem oszczędnościowym? Jakie korzyści może przynieść? Czy jest traktowana jak darowizna? Czy dyspozycję wkładem dolicza się do spadku?

ZACHOWEK A PODATEK OD SPADKU

Podatek od zachowku

Podatek od zachowku w świetle prawa. Jak wygląda jego rozliczenie, kiedy następuje, czy są jakieś zwolnienia z tego podatku, jakie są odsetki.

ODRZUCENIE SPADKU

Odrzucenie spadku a zachowek

Odrzucenie spadku a zachowek Często nasi klienci przychodzą poradzić się w kwestii odrzucenia spadku. Pytają o termin i formę. Powodem jest oczywiście zadłużenie spadku a czasami zwiększenie zachowku dla małoletniego.  Musimy się zastanowić nad tą czynnością. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wywołuje różne skutki. Ma także swój wpływ na zachowek. Głównym skutkiem oświadczenia jest  przyjęcie …

Odrzucenie spadku a zachowek Read More »

zachowek

Od kogo dochodzić zapłaty zachowku?

Od kogo dochodzić zachowku? Zastanawiamy się często od kogo dochodzić zachowku? Załóżmy, że jesteśmy uprawnieni do zachowku. Gdy mamy do czynienia z jednoczesnym powołaniem do spadku na podstawie testamentu, z zapisem windykacyjnym oraz darowizną doliczaną do spadku zastanawiamy się kogo pozwać. Sytuacje mogą być bardzo różne i dodatkowo nakładać się na siebie. Spadkobierca testamentowy może …

Od kogo dochodzić zapłaty zachowku? Read More »

wydziedziczenie

Wydziedziczenie i przebaczenie

Wydziedziczenie i przebaczenie Czym jest wydziedziczenie? Potocznie wydziedziczenie jest rozumiane jako pominięcie kogoś w testamencie. W sensie prawnym wydziedziczenie jest pozbawieniem osób uprawnionych zachowku. Wydziedziczyć można tylko w testamencie i tylko osoby, które są uprawnione do zachowku a więc zstępnego, małżonka lub rodzica. Nie można wydziedziczyć skutecznie siostry lub brata lub innej osoby albowiem w/wym. …

Wydziedziczenie i przebaczenie Read More »

zachowek od darowizny

Jak nie zapłacić zachowku? Sprawy spadkowe.

Czy można uniknąć zapłaty zachowku w ogóle? Czy można ograniczyć jego wysokość?
Zastanawiasz się nad uniknięciem zapłaty zachowku? Odpowiedzi jest kilka.
Możesz ograniczyć lub wyłączyć osobę najbliższą, którą zamierzasz uczynić spadkobiercą od obowiązku zapłaty zachowku. Jak? Poniżej przedstawiam sposoby na to.

W jaki sposób można otrzymać zachowek?

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że zachowek można otrzymać w różnej postaci i nie tyko po śmierci spadkodawcy. Oczywiście roszczenie o zachowek aktualizuje się dopiero po śmierci spadkodawcy jednak na ukształtowanie roszczenia o zachowek mają wpływ różne zdarzenia sprzed śmierci spadkodawcy. I nie chodzi tu tylko  to o sporządzenie testamentu.

Odsetki od zachowku?

ODSETKI OD ZACHOWKU. Od kiedy można je naliczać? Od otwarcia testamentu, od daty śmierci, od wezwania czy od wyroku? Zobacz jak SKUTECZNIE. TEL. 693445280

zachowek a niezdolnośc do pracy

Zachowek a niezdolność do pracy. Sprawy spadkowe

Jak niezdolność do pracy wpływa na wysokość zachowku? Zachowek a niezdolność do pracy. Spadkobierca uprawniony do zachowku co do zasady powinien otrzymać połowę tego co by mu się należało z mocy ustawy. W dwóch jednak przypadkach ustawodawca faworyzuje spadkobierców. Mianowicie w przypadku małoletniości oraz w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Zajmiemy się stanem trwałej niezdolności …

Zachowek a niezdolność do pracy. Sprawy spadkowe Read More »

spłata wierzycieli spadkowych

Zrzeczenie się zachowku

W tezie do uchwały z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie III CZP 110/16 Sąd Najwyższy stwierdził, iż:
Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 KC).

Scroll to Top
zadzwoń
Verified by MonsterInsights