Zachowek

Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, od tych którzy otrzymali majątek po zmarłym w różny sposób (testamentem, zapisem windykacyjnym lub darowizną). Roszczenie jest o zapłatę, na rzecz zstępnych (dzieci, wnuków lub prawnuków), małżonka lub rodziców zmarłego (uprawnieni) części wartości spadku. Roszczenie jednak jest niższe, niż część którą by odziedziczyli przy dziedziczeniu ustawowym. Uprawnieni mogą się domagać zachowku gdyby doszli w konkretnym stanie faktycznym do dziedziczenia jako spadkobiercy ustawowi. Jeśli uprawnieni nie doszli do dziedziczenia tylko z uwagi na testament albo doszli lecz spadek okazał się pusty wówczas mogą domagać się zachowku.

Zachowek przysługuje następującym osobom:

  • zstępnym czyli dzieciom albo wnukom albo prawnukom,
  • małżonkowi oraz
  • rodzicom spadkodawcy

Mają oni prawo do otrzymania części (1/2 lub 2/3) spadku, którego nie otrzymali,  a który by otrzymali  gdyby:

  • spadkobierca nie zadysponował za życia swoim majątkiem (np. poprzez darowizny) albo gdyby spadkobierca
  • nie sporządził testamentu, na skutek którego w/wym. nie otrzymali tego co by otrzymali gdyby testamentu nie było albo
  • spadkobierca uczynił na ich rzecz zapis testamentowy.

Od kogo można żądać zachowku?

Zachowku możesz żądać od każdego kto otrzymał od twojego bliskiego jakieś przysporzenie za życia lub po śmierci. Przysporzenie to najczęściej przybiera postać darowizny (za życia) i testamentu po śmierci. Po śmierci może także przybrać formę zapisu windykacyjnego. Innymi słowy możemy dochodzić zachowku od spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i w ostatniej kolejności od obdarowanegoTa kolejność jednak jest dla nas wiążąca.

odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek W niniejszym artykule omówię odpowiedzialność konkubenta za zachowek. Odpowiedzialność ta może wchodzić w grę w sytuacji: powołania konkubenta  do spadku w testamencie (dziedziczenia) otrzymania przez konkubenta darowizny za życia spadkodawcy zarówno dziedziczenia jak i otrzymania przez konkubenta darowizn od spadkodawcy Ad. 1. Odpowiedzialność konkubenta za zachowek w przypadku dziedziczenia Jako spadkobierca …

Odpowiedzialność konkubenta za zachowek Read More »

odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Od kogo dochodzić zapłaty zachowku napisałem tutaj. Wiemy, że są to spadkobiercy, zapisobiorcy windykacyjni i obdarowani. Osoba obdarowana przez spadkodawcę odpowiada za zachowek ale tylko pod pewnymi warunkami określonymi w Kodeksie Cywilnym (KC). Podstawą prawną, która stanowi o tej odpowiedzialności jest art. 1000 i 1001 KC. Art. 1000 KC stanowi: §1. …

Odpowiedzialność obdarowanych za zachowek Read More »

ODRZUCENIE SPADKU

Odrzucenie spadku a zachowek

Odrzucenie spadku a zachowek Często nasi klienci przychodzą poradzić się w kwestii odrzucenia spadku. Pytają o termin i formę. Powodem jest oczywiście zadłużenie spadku a czasami zwiększenie zachowku dla małoletniego.  Musimy się zastanowić nad tą czynnością. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wywołuje różne skutki. Ma także swój wpływ na zachowek. Głównym skutkiem oświadczenia jest  przyjęcie …

Odrzucenie spadku a zachowek Read More »

zachowek

Od kogo dochodzić zapłaty zachowku?

Od kogo dochodzić zachowku? Zastanawiamy się często od kogo dochodzić zachowku? Załóżmy, że jesteśmy uprawnieni do zachowku. Gdy mamy do czynienia z jednoczesnym powołaniem do spadku na podstawie testamentu, z zapisem windykacyjnym oraz darowizną doliczaną do spadku zastanawiamy się kogo pozwać. Sytuacje mogą być bardzo różne i dodatkowo nakładać się na siebie. Spadkobierca testamentowy może …

Od kogo dochodzić zapłaty zachowku? Read More »

wydziedziczenie

Wydziedziczenie i przebaczenie

Wydziedziczenie i przebaczenie Czym jest wydziedziczenie? Potocznie wydziedziczenie jest rozumiane jako pominięcie kogoś w testamencie. W sensie prawnym wydziedziczenie jest pozbawieniem osób uprawnionych zachowku. Wydziedziczyć można tylko w testamencie i tylko osoby, które są uprawnione do zachowku a więc zstępnego, małżonka lub rodzica. Nie można wydziedziczyć skutecznie siostry lub brata lub innej osoby albowiem w/wym. …

Wydziedziczenie i przebaczenie Read More »

wyższy zachowek dla trwale niezdolnych do pracy

Wyższy zachowek dla niezdolnych do pracy

Wyższy zachowek dla niezdolnych do pracy Wyższy zachowek dla niezdolnych do pracy pojawia się w art. 991 KC. W art. 991 § 1 KC przewidziany został wyjątek od zasady, że wartość zachowku wynosi ½ tego co należałoby się uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Mianowicie w wypadku gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni …

Wyższy zachowek dla niezdolnych do pracy Read More »

W jaki sposób można otrzymać zachowek?

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że zachowek można otrzymać w różnej postaci i nie tyko po śmierci spadkodawcy. Oczywiście roszczenie o zachowek aktualizuje się dopiero po śmierci spadkodawcy jednak na ukształtowanie roszczenia o zachowek mają wpływ różne zdarzenia sprzed śmierci spadkodawcy. I nie chodzi tu tylko  to o sporządzenie testamentu.

zachowek a niezdolnośc do pracy

Zachowek a niezdolność do pracy. Sprawy spadkowe

Jak niezdolność do pracy wpływa na wysokość zachowku? Zachowek a niezdolność do pracy. Spadkobierca uprawniony do zachowku co do zasady powinien otrzymać połowę tego co by mu się należało z mocy ustawy. W dwóch jednak przypadkach ustawodawca faworyzuje spadkobierców. Mianowicie w przypadku małoletniości oraz w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Zajmiemy się stanem trwałej niezdolności …

Zachowek a niezdolność do pracy. Sprawy spadkowe Read More »

spis treści
zadzwoń