fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Artykuły dla Blog

PRAWNIK JAKO MEDIATOR

PRAWNIK JAKO MEDIATOR

  W dniu 1 stycznia 2016 roku a więc ponad rok temu weszła ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przepisów dotyczących m.in. mediacji. W obecnym stanie prawnym sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Przed pierwszym posiedzeniem…

  Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

   Wpis do Rejestru Dłużników prowadzony przez Biura Informacji Gospodarczej może naruszać dobra osobiste osoby wpisanej. Osoba wpisana musi jednak pozywając Biuro wykazać fakt naruszenia konkretnego dobra osobistego i wskazać na przejawy tego naruszenia. Co prawda nie można wykluczyć naruszenia dóbr…

   Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

   Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

    Alimenty od małżonka… Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie:   Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka), Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków), Jeden z małżonków wobec, których sąd na…

    Czym różni się mobbing od dyskryminacji?

     Molestowanie a mobbing Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,…

     Page 3of 3: 1 2 3
     zadzwoń
     spis treści