podział majątku

Europejski Tytuł Egzekucyjny

https://e-justice.europa.eu/54/PL/european_enforcement_order Osoby zainteresowane działaniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego zapraszam do lektury niniejszego opracowania dotyczącego sposobu wykonywania orzeczeń polskich sądów w UE