fbpx

Kamil Bielak

podatek od spadku

Podatek od spadków i darowizn

Przedmiot opodatkowania Podatek od spadków i darowizn zobowiązane są ponosić tylko osoby fizyczne.  Podatkowi podlega nabycie  własności rzeczy lub praw majątkowych, które znajdują się lub są wykonywane na terytorium Polski. Do rzeczy zaliczamy przedmioty ruchome (np. komputer) i nieruchomości (grunty, budynki, części budynków), prawa majątkowe to np. własność. Podatek nie będzie zatem dotyczył nabycia praw …

Podatek od spadków i darowizn Read More »

ODRZUCENIE SPADKU

Zachowek. Odrzucenie spadku a zachowek

Odrzucenie spadku a zachowek Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wywołuje różne skutki. Ma także swój wpływ na zachowek. Głównym skutkiem oświadczenia jest  przyjęcie fikcji prawnej. Fikcja ta polega na tym, że osoba, która składa takie oświadczenie traktowana jest  jakby  nie dożyła śmierci samego spadkodawcy – a zatem jest wyłączona od dziedziczenia. Działanie takie często podejmują …

Zachowek. Odrzucenie spadku a zachowek Read More »

przedawnienie a hipoteka

Upływ terminu przedawnienia a hipoteka

Upływ terminu przedawnienia wierzytelności wcale nie musi oznaczać braku możliwości wyegzekwowania należności. Na uprzywilejowanej pozycji znajdują się ci wierzyciele, którzy zabezpieczyli wierzytelność ustanawiając hipotekę na nieruchomości. Istota przedawnienia Przedawnienie polega na tym, że po upływie pewnego terminu (określonego w art. 118 k.c.) dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Ogólna zasada wyrażona w art. 117 …

Upływ terminu przedawnienia a hipoteka Read More »

spis treści
zadzwoń