Cyntia Mizak

Polecenie testamentowe – kto może zostać nim obciążony a kto może żądać jego wykonania?

1. Czym jest polecenie testamentowe? Poleceniem testamentowym nazywamy rozrządzenie testamentowe, które nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek  oznaczonego działania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiek wierzycielem. Polecenie charakteryzuje się tym, że jest dokonywane osobiście przez spadkodawcę w testamencie. W przeciwieństwie do zapisu, polecenie nie tworzy stosunku zobowiązaniowego. Wskazać należy, iż w chwili otwarcia spadku powstaje stosunek […]

Polecenie testamentowe – kto może zostać nim obciążony a kto może żądać jego wykonania? Read More »

ochrona dziedziczenia

Czym jest roszczenie o ochronę dziedziczenia z art. 1029 KC?

1. Na czym polega roszczenie o ochronę dziedziczenia ? Roszczenie o ochronę dziedziczenia ma na celu ochronę spadkobiercy w sytuacji, w której osoba trzecia włada spadkiem lub poszczególnymi przedmiotami do niego należącymi jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest. Poprzez wytoczenie roszczenia rzekomy spadkobierca jest zobowiązany do wydania spadku lub tych przedmiotów. Roszczenie takie będzie uzasadnione

Czym jest roszczenie o ochronę dziedziczenia z art. 1029 KC? Read More »

zbycie spadku

Na czym polega zbycie spadku?

Na czym polega zbycie spadku? 1. Czym jest umowa o zbycie spadku? Jedną z umów dotyczących spadku jest umowa zbycia spadku, która może zostać zawarta po śmierci spadkodawcy. Może ona przybrać formę umowy  sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do zbycia spadku. Dzięki takiej umowie spadkobierca przenosi na inną osobę ogół wszystkich praw i

Na czym polega zbycie spadku? Read More »

dziedziczenie gospodarstw rolnych

Dziedziczenie gospodarstw rolnych po 14.01.2001 r.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych a Wyrok TK z 31.01.2001 r., P 4/99 – czyli jak tratować spadki otwarte od dnia 14.01.2001r. ? Przykłady stanów faktycznych. Wiele wątpliwości mogą budzić regulacje, dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Zaskakujący jest fakt, iż Ustawodawca w przepisach Kodeksu Cywilnego wyodrębnił składnik masy spadkowej, jakim jest gospodarstwo rolne, obejmujące grunty rolne o powierzchni

Dziedziczenie gospodarstw rolnych po 14.01.2001 r. Read More »

Scroll to Top
zadzwoń