alimenty: mieszkanie a niedostatek: Kancelaria-Praga.pl

Alimenty a mieszkanie.  Masz mieszkanie, nie martw się alimenty dostaniesz ale..

Co do zasady posiadanie mieszkania nie wyklucza obowiązku alimentacyjnego.  Niemniej jednak warunkiem jest to aby mieszkanie to zaspokajało usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Jeżeli mieszkanie ma charakter zbytkowny wówczas uzasadnione jest oczekiwanie jego zbycia i przeznaczenia części uzyskanych z niego środków na zaspokojenie własnych potrzeb.

Nie można mówić o niedostatku osoby, która przez zbycie swego majątku lub jego części mogłaby sama, i to na czas dłuższy, z własnych środków zaspokoić swe usprawiedliwione potrzeby.

Co do zasady uprawniony do alimentacji nie ma obowiązku naruszenia substancji rzeczy służących do bezpośredniego zaspokajania jego potrzeb, których mógłby dochodzić od zobowiązanego.  Innymi słowy nie musi się wyzbywać np. mieszkania, w którym mieszka. Gdyby miał natomiast dwa mieszkania albo nawet jedno lecz zbytkowne wówczas należałoby uznać, iż nie znajduje się w niedostatku. Jedno z mieszkań nie jest potrzebne do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb. Jeśli powierzchnia mieszkania uprawnionego do alimentacji wykracza ponad to, co niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb mieszkaniowych jednej osoby to również w takim wypadku nie można mówić o niedostatku.  Powództwo w takich wypadkach podlegałoby oddaleniu z uwagi na niespełnienie warunku znajdowania się w niedostatku.

Uprawniony do alimentacji nie ma też obowiązku naruszania substancji, gdyby sprzeciwiały się temu zasady współżycia społecznego.

(por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: V CNP 22/17)

Marcin Budziak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń