fbpx
22 403 77 03, 693 445 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Posts Tagged ‘spis inwentarza’

Zabezpieczenie spadku

Zabezpieczenie spadku

    Spadek zabezpiecza się, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego naruszenia w szczególności poprzez: usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu. Wniosek o zabezpieczenie może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest: spadkobiercą, uprawnionym do zachowku…