22 403 77 03, 693 445 280

Posts Tagged ‘art. 10 § 2 dekretu z 8.10.1946 r. o prawie spadkowym’

Zrzeczenie się zachowku

Zrzeczenie się zachowku

W tezie do uchwały z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie III CZP 110/16 Sąd Najwyższy stwierdził, iż:
Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 KC).