Oferta

Poprzez nasze działanie robimy wszystko, by wszyscy nasi Klienci postrzegali nas, jako profesjonalnego partnera, któremu można zaufać.

Oferta

Kancelaria Budziak oferuje Państwu usługi prawne skoncentrowane na interesie Klienta oraz jego oczekiwaniach. Przewidujemy poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego. Ponadto reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji jak również w toku egzekucji przed organami egzekucyjnymi: sądami i komornikami. Dzięki naszym radcom prawnym i adwokatom od spraw rozwodowych oraz innym prawnikom zapewniamy pełną, profesjonalną obsługę klienta w prowadzeniu spraw rozwodowych jak również w zakresie wzajemnych rozliczeń majątkowych, w tym w szczególności sprawach o podział majątku wspólnego.

Kancelaria Budziak przyjmuje nadto zastępstwa substytucyjne na terenie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Zespół Kancelarii wraz z podmiotami współpracującymi specjalizuje się w:

Prawie majątkowym

 • podziały majątków (zniesienie współwłasności, działy spadków, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej)
 • zasiedzenia
 • odszkodowania
 • należności z umów

Windykacji należności

 • przedsądowe wezwania do zapłaty należności,
 • negocjacje w spawie terminu i sposobu spłaty należności,
 • dochodzenie należności w trybie sądowym i reprezentacja przed sądem,
 • sprawy w Elektroniczny Postępowaniu Upominawczym (EPU) – reprezentacja,
 • prowadzenie egzekucji komorniczej i reprezentacja w trakcie postępowania egzekucyjnego,
 • sprawy przeciwegzekucyjne

Prawie rodzinnym i opiekuńczym

Prawie spadkowym

 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku,
 • projekty umów o podział majątku spadkowego,
 • reprezentacja w postępowaniu o dział spadku,
 • podważanie testamentów,
 • odwołanie darowizn,
 • sprawy o zachowek.

Prawie zobowiązań

 • sporządzanie umów i umów przedwstępnych,
 • doradztwo w zakresie treści umów, w tym sporządzanie opinii prawnych,
 • negocjowanie w imieniu klienta treści umów oraz przygotowywanie propozycji ugodowych,
 • doradztwo w zakresie interpretacji lub zmian treści umów już zawartych,
 • zabezpieczanie wykonania umów,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza kontrahenta.
 • test