Twoje prawo - Nasz obowiązek

Temida 8

Kancelaria oferuje Państwo szeroki wachlarz usług prawnych skoncentrowanych na interesie klienta oraz jego oczekiwaniach. Doradzamy w zakresie prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i in.) prawa spadkowego, prawa zobowiązań (wykonanie umów, windykacja należności), obrotu nieruchomościami. W codziennej praktyce skupiamy się na kompleksowym zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi jak również organami administracji publicznej.

Z kancelarią współpracuje także doświadczony psycholog, który pomoże Państwu rozwiązać problemy związane z życiem osobistym, w tym także rozwodem, relacjami z bliskimi, relacjami przyjacielskimi i innymi kwestiami. Więcej informacji w naszej zakładce psycholog.

Kancelaria-Praga.pl przyjmuje nadto zastępstwa substytucyjne na terenie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Zespół Kancelarii specjalizuje się w:

Windykacji należności, w tym:

 • negocjacje w spawie terminu i sposobu spłaty należności,
 • mediacja w sprawach gospodarczych, m.in. dot. umów, spraw o zapłatę i innych,
 • dochodzenie należności w trybie sądowym i reprezentacja przed sądami wszystkich instancji,
 • sprawy w Elektroniczny Postępowaniu Upominawczym (EPU),
 • wszczęcie egzekucji komorniczej i reprezentacja w trakcie postępowania egzekucyjnego,
 • skargi na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawie rodzinnym i opiekuńczym:

 • przeprowadzanie rozwodów,
 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym z datą wsteczną,
 • projekty umów małżeńskich,
 • reprezentacja przed sądem,
 • przygotowywanie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przeprowadzane postępowania o ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie kuratora lub opiekuna,
 • analiza opinii OZSS.

Prawie spadkowym