fbpx
22 403 77 03, 693 445 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Jak udowodnić zasiedzenie?

Jak udowodnić zasiedzenie?

  Jak udowodnić zasiedzenie?

  Wnioskodawca domagając się zasiedzenia nieruchomości musi wykazać następujące okoliczności:

  • nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez okres 20 lat, o ile posiadanie uzyskał w dobrej wierze
  • nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez okres 30 lat, o ile posiadanie uzyskał w złej wierze
  • posiadanie przez okres wskazany wyżej miało charakter posiadania samoistnego
  • wykazać, że właścicielem nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie nie jest małoletni lub osoba, względem, której nie upłynął okres 2 lat od dnia ukończenia przez nią pełnoletności

  Kiedy mamy do czynienia ze złą a kiedy z dobrą wiarą posiadacza samoistnego napiszemy  w osobnym artykule.

  Przy wykazywaniu powyższych okoliczności wnioskodawca może korzystać z domniemań ustanowionych w Kodeksie cywilnym, które pomagają w udowodnieniu zasiedzenia.

  Są to:

  • domniemanie samoistności posiadania (art. 339 Kc)
  • domniemanie ciągłości posiadania (art. 340 Kc)
  • domniemanie ciągłości posiadania przywróconego (art. 345 Kc)
  • domniemanie dobrej wiary (art. 7 w zw. z art. 172 § 1 Kc)

  Aby obalić te domniemania w sprawie muszą zatem występować inni zainteresowani, którzy sprzeciwiają się zasiedzeniu. Wówczas na nich spoczywa ciężar udowodnienia tego, iż jedno lub więcej z wyżej wymienionych domniemań nie miało miejsca, np. nie istniała samoistność posiadania (bo na przykład wnioskodawca domagający się zasiedzenia był posiadaczem zależnym, np. dzierżawcą).

  Zatem wnioskodawca ma interes w tym aby jak najmniej zainteresowanych przeciwników występowało w sprawie. Pisaliśmy o tym tutaj.

  r.pr. Marcin Budziak

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,