• slider

  Naszą misją jest:

  Skuteczność, Szybkość, Sprawiedliwość!

 • slider

  Posiadamy ponad 90-cio procentową

  skuteczność założonych do realizacji celów!

 • slider

  Dbamy o dobrą atmosferę wzajemnych kontaktów

  i zrozumiały dla obu stron dialog

KANCELARIA-PRAGA.PL

Skuteczność

SKUTECZNOŚĆ to w naszym przypadku umiejętność wyznaczania odpowiednich celów a następnie ich realizacja. Działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Miarą skuteczności jest stopień zbliżenia się do celu lub jego osiągnięcie. Jako prawnicy staramy się wyznaczyć cel a następnie ocenić realność jego osiągniecia biorąc pod uwagę: stan prawny, stan faktyczny, potencjał przeciwnika, nasz potencjał. Oceniamy na tej podstawie zagrożenia, możliwości, szanse i decydujemy jaki ostatecznie cel jest do osiągnięcia, w jakim czasie i jakim kosztem. Wypadkowa tych ocen pozwala nam na przedstawienie klientowi celu, do którego jesteśmy w stanie dążyć, sposobu działania i wyceny tych działań-*

W przypadku odmiennych ocen co do możliwości osiągnięcia celu staramy się znaleźć kompromis. Jeśli nasza ocena nie pozwala na zrealizowanie celu nie podejmujemy się jego. Z tego względu możemy pochwalić się aż 90 % skutecznością założonych do realizacji celów.

Szybkość

SZYBKOŚĆ w naszym wydaniu to przemyślane organizacyjnie działanie zorientowane na osiągnięcie celu. Podstawą szybkiego działania jest właściwa organizacja pracy. Organizacja ta musi przede wszystkim dokonać analizy wartościowej rzeczy do zrobienia.

Hierarchia ta zakłada, iż oceniamy rzeczy do zrobienia przede wszystkim z uwagi na ich ważność a nie pilność. Wykonujemy w pierwszej kolejności rzeczy najważniejsze następnie mniej ważne i na końcu rzeczy mało ważne. Uporządkowanie w hierarchii ważności pozwala na osiągniecie poczucia spokoju i panowania nad założonymi celami. Zapobiega popełnianiu błędów i marnowania czasu na ich naprawę. Częstokroć widzimy, iż brak marnowania czasu na naprawianie błędów powoduje, iż jesteśmy szybcy. Paradoksalnie w naszej sformalizowanej pracy jedną z gwarancji szybkości jest także skrupulatność. Skrupulatność na najwyższym poziomie jest gwarancją nie dokonywania poprawek braku marnowania czasu na korekcję błędów a w konsekwencji jest miarą szybkości. Działamy szybko bo wiemy jaki cel chcemy osiągnąć, wiemy jak to osiągnąć i wiemy jaka jest nagroda!

Sprawiedliwość

SPRAWIEDLIWOŚĆ. Aby być skutecznym i osiągać cele musimy mieć wewnętrzne poczucie sprawiedliwości, że to co robimy jest dobre, zgodne z naszymi wewnętrznymi zasadami, kodeksem etycznym. Brak tego elementu wpływa zawsze na sposób działania. Podważa naszą pasję do działania i chęć zrealizowania celu. Cel niesprawiedliwy nigdy nie daje poczucia wygranej. Realizacja takiego celu pozostawia niesmak, wyrzuty sumienia. Żadne wynagrodzenie nie jest w stanie w naszym przypadku zrekompensować poczucia zaistniałej niesprawiedliwości. Staramy się zatem współpracować z osobami, które poszukują sprawiedliwości i którą to sprawiedliwość my współodczuwamy podobnie. Tylko wówczas jesteśmy w stanie osiągać wspólne cele, działając z pełnym zaangażowaniem. Skoro zatem: Ius est ars boni et aequi (Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne) więc my także podzielamy tę paremię i działamy w jej duchu. Najtrudniejszy cel jest zatem zawsze łatwiejszy do zrealizowania wówczas gdy przekonamy wszystkich, iż jego osiągniecie uczyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wyrok tym samy będzie sprawiedliwy!

Zapraszamy do kontaktu z nami !

tel. +48 693 445 280, +48 695 812 009, 22 403 77 03, 22 401 77 01.

biuro@kancelaria-praga.pl